چند سال اول قرن بيستم نقطعه عطف جنبش جهانى کارگرى محسوب مى‌شود. از طرفى سرمايه‌دارى جهانى دوران شکوفايى خود را پشت سر گذاشته و پا به دورانى از بحران و انحطاط مى‌گذارد که چندى بعد به جنگ جهانى اول منجر مى‌شود و از طرف ديگر کارزار جدى گرايش سوسياليزم انقلابى عليه تفوذ رفرميزم در جنبش کارگرى آغاز مى‌شود که پس از پيروزى انقلاب اکتبر به شکل‌گيرى بين‌الملل سوم مى‌انجامد. رزاى سرخ پيشقراول اين مبارزه است. حتى چندين سال زودتر از بلشويک‌ها. سلسله مقالاتى که رزا عليه رويزيونيزم برنشتاين در سال‌هاى ٩٩-١٨٩٨ به نگارش در مياورد و بعدتر به صورت مجموعه‌اى تحت عنوان “رفرم اجتماعى يا انقلاب؟” منتشر مى‌شود٬ حتى درقرن فعلى يکى از کليدى‌ترين متون سوسياليزم انقلابى را تشکيل مى‌دهد. مبارزه عليه رفرميزم در جنبش کارگرى امروزه دو صد چندان مهمتر از آن دوران است. اين گفته رزا که اين دموکراسى بورژوايى نيست که به تدريج به سوسياليزم منتهى مى‌شود٬ بلکه اين سوسياليزم است که دموکراسى واقعى را نجات خواهد داد٬ امروزه بيش از هر زمان ديگرى واقعيت عينى خود را برجسته ساخته است.

برای دریافت ترجمه جدید «رفرم اجتماعی یا انقلاب؟» اثر رزا لوکزامبورگ اینجا کلیک کنید

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)