حمله Drive by download
 به طور خاص به برنامه مخربی که روی دستگاه کابر – بدون رضایتش – نصب می‌شود، اشاره می‌کند. همچنین شامل دانلود غیرعمد فایل یا نرم‌افزار روی کامپیوتر است. این حملات در تمام گوشه کنارهای وب مخفی شده‌اند، بطوری که حتی وب‌سایت‌های قانونی و مطمئن هم از آنها در امان نمانده‌اند.

drive by download دو نوع متفاوت دارد:

۱- برنامه‌های ناخواسته ولی غیر مخرب
۲- حملات شامل بدافزار

نوع اول ممکن است غیرمخرب بنظر برسد، در بدترین حالت می‌تواند تبلیغ‌افزار باشد. به همین دلیل کارشناسان امنیت، بیشتر نوع دوم را به عنوان تعریف حمله درایو بای دانلود بکار می‌برند.

ادامه این مطلب در لینک زیر:

حمله Drive By Download چیست؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)