مَناعی / حلاج/ بیژن الهی

(مَناعی،از:یکی نَقل دارد،یکی نه)

(حلاج،از:حلاج الاسرار:اخبار و اشعار”۱۳۶۲″(حسین بن منصور حلاج)

ناشر:نشر زده در الکترونیک (سه پنج)به سال ۱۳۹۲اردی بهشت ماه

طراح جلد و خط نگاری:مرضیه بابائیان

شماره کیوسک:پنجاه و یک

آماده سازی و نظم صفحات:طاهر علفی

به صورت آنلاین ورق بزنید


دانلود و دریافت کتاب

 

نشریه الکترونیکی سه پنج

 

صفحه فیس بوک

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)