برادر، ناصر خاکسار، برادر نسیم خاکسار، نویسنده سرشناس و تبعیدی ایران درگذشت. رضا علامه‌زاده، سینماگر نام‌آشنا با انتشار دل‌نوشته‌ای خود را شریک این اندوه دانست. علامه‌زاده نوشت:

ناصر خاکسار

من اما مرگ هر عزیزى را باور مى کنم، چون همین حالا سوگوار “کاکاناصر”م هستم.

خبر را کاکایم نسیم خاکسار به من داد و تفصیلش را از خواهرش صغرا جان – که خواهر جان صدایش میزنم- شنیدم، که کاکاناصر دیشب سرش را گذاشته بود در بغلش و هنوز خنده برچهره داشت که رفت؛ به سکته قلبى شاید. 

کاکاناصر تنها یک برادر بزرگ براى نسیم نبود. نمى خواهم بگویم براى من هم بود، که بود. مى خواهم بگویم براى نسیم یک معلم بود. نه از نظر سواد و این حرفها. از نظر عشق ورزیدن به دیگران. از نظر حساس بودن به محیط دور و برش. از نظر امید داشتن به آینده. کدام آینده؟ آینده اى هم مگر براى کاکاناصر باقى است؟ چرا نیست؟ آینده اگر به آزادى و برابرى راه ببرد مال همه ى عاشقان آزادى است، چه آنان که شانس در آغوش کشیدنش را دارند و چه آنان که حسرت به دل رفته اند. این است که مى گویم کاکاناصر براى نسیم یک معلم بود.   

حالا من این چیزها را از کجا مى دانم؟ معلوم است که مى دانم. ده برابرش را مى دانم. من با نسیم زندگى کرده ام. همینطورى حرف نمى زنم. زندگى کرده ام. در زندان. در سال هاى خون و امید. در روزهاى فرار از وطن. در کانون نویسندگان. در جمع. در خلوت.

با کاکاناصر هم کم نبودم. تهران مى آمد پاى ثابت دیدارکننده اش بودم. اینجا در غربت هم کمتر از نسیم ندیده امش. آخرین بارش را ضبط کرده ام با دوربین. بیش از یک ساعت در خانه خودم در مقابل دوربین کوچکم از خاطرات کارگرى در شرکت نفت، از کودکى و نوجوانى، و از عشقش به دیگران حرف زد. قرار بود تا هست کلیپى از آن نسازم. حالا که رفته است محظورى ندارم.

نسیم خاکسار (۱۳۲۲ آبادان) از نویسندگان و نمایش‌نامه‌نویسان ایرانی است. از او ۲۶ جلد کتاب تاکنون چاپ شده است.

چندین اثر نسیم خاکسار به زبان هلندی نیز ترجمه شده ‌است. این اثرها عبارتند از: بقال خرزویل، سفر تاجیکستان، بادنماها و شلاق‌ها و نمایشنامه زیر سقف.

نسیم خاکسار نیمی از زندگی‌اش را در تبعید گذرانده و از اعضای فعال کانون نویسندگان ایران بوده است.

او در سال ۱۳۴۶ بازداشت شد و به زندان افتاد. «دیروزی‌ها» و «مرائی کافر است» نوشته نسیم خاکسار از نمونه‌های شاخص «ادبیات زندان» به شمار می‌آید.

پیش از این منصور خاکسار، شاعر تبعیدی نام‌آشنا و یکی دیگر از برادران نسیم در تبعید چشم بر جهان ما فروبسته بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)