در چهل سال گذشته کسانى که معتقد به رعایت حجاب به شکل دلخواه جمهورى اسلامى نبودند مورد خشونت سیستماتیک دولت قرار گرفتند و به حبس هاى طولانى مدت محکوم شدند مثل #صبا_کردافشارى ، #یاسمن_آریانى ، #منیره_عربشاهى ، #مژگان_کشاورز و …

در طول این سال ها به واسطه #حجاب_اجبارى کنترل، توهین، تحقیر و تهدید بخشى از تجربیات روزانه گروه زیادى از زنان در شهرهاى مختلف ایران شد و از این طریق زنان مورد خشونت روانى و فیزیکى قرار گرفتند.

 

طرحی از هما اسکندری شناسه اینستاگرام @_homaessk

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)