در چهل سال گذشته كسانى كه معتقد به رعايت حجاب به شكل دلخواه جمهورى اسلامى نبودند مورد خشونت سيستماتيك دولت قرار گرفتند و به حبس هاى طولانى مدت محكوم شدند مثل #صبا_كردافشارى ، #ياسمن_آريانى ، #منيره_عربشاهى ، #مژگان_كشاورز و …

در طول اين سال ها به واسطه #حجاب_اجبارى كنترل، توهين، تحقير و تهديد بخشى از تجربيات روزانه گروه زيادى از زنان در شهرهاى مختلف ايران شد و از اين طريق زنان مورد خشونت روانى و فيزيكى قرار گرفتند.

 

طرحی از هما اسکندری شناسه اینستاگرام @_homaessk

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)