و کسانی که هشتگ زدند :

 ورق بزنید و نگاه کنید به این دست‌ها که گره شده بر شانه مادر و پدر، به این عشق، به این خنده‌ها، به این چشم‌ها، به این نگاه‌ها، به این رویا‌ها شلیک کرد، همان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که حتی نام «ایران» را هم در پسوند این سازمان تروریستی نمی‌بینید.

سپاه شما اولین موشک را که به این خانواده‌های زیبا شلیک کرد، همه‌شان زنده بودند، دلشان لرزید، بیشتر به هم چسبیدند، نوزده ثانیه همدیگر را محکم‌تر بغل کردند چون هنوز روزنه‌ی امید توی دلشان بود که زنده بمانند. برای همین می‌گویم برای غلبه به ترس‌شان لابد اولین موشک که به سمت‌شان پرتاب شد، محکم‌تر همدیگر را بغل کردند، اما قاتلان به بغل‌های درهم‌گره‌خورده‌ی این مسافران ترس‌خورده‌ی عاشق شلیک کردند، اینبار موشک دوم را با دقت بیشتری زدند تا خیال‌شان راحت شود که مسافران روی آسمان ایران با موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تکه تکه شوند و در کنارش جعبه‌ی سیاهی باقی نماند. موشک دوم را زمانی زد که مسافران و خلبان‌ها زنده بودند و داشتند به فرودگاه، به خانه برمی‌گشتند. خانه را سراسر غم گرفته چون سالهاست که صاحب‌خانه‌های خاک و‌ خانه را یکجا اشغال کردند و به قلب خانواده‌ها شلیک می‌کنند. امروز گزارش دادند جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی از بین رفته و قابل خواندن نیست اما قاتلان اقرار کردند در شلیک اول مسافران هنوز از بین نرفته بودند. سپاه شما زد. همان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که روحانی گفت محبوب قلبهاست و ظریف هشتگ ما همه سپاهی هستیم به راه انداخت تا بتواند چشم در چشم جهان به دروغ بگوید اشتباهی کشتیم و عده‌ای از فعالان مدنی و خبرنگاران سینه‌چاک ظریف نیز با او تکرار کنند که اشتباهی شلیک کردند. 

به همین دلیل می‌گویم این یک شلیک دسته‌جمعی است به سمت صد و هفتاد و شش مسافری که آغوش‌شان خونین شد و بازماندگان‌شان شب و روز خون گریه می‌کنند. حال خانواده‌شان را می‌فهمید وقتی هنوز از سپاه و ظریف دفاع می‌کنید؟

برادر من زنده است اما همین که در زندان است هر روز غصه می‌خورم، مادرم زنده است اما همین که گروگان است هر روز قلبم مچاله می‌شود، خانواده این مسافران پرپرشده هیچ امیدی برای در آغوش کشیدن عزیزان‌شان ندارند. می‌فهمید؟ اینجا روی سخنم شما هستید؛ چطور شب و روز در آغوش خانواده‌تان هستید اما شب و روز بی‌آغوش مسافران به خاک و خون نشسته‌ را می‌بینید و هنوز از این حکومتی که دومین موشک را زد تا خیالش از له شدن مسافران و جعبه‌ی سیاه راحت شود، به راحتی دفاع می‌کنید؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)