مطالبی که در این مجموعه میخوانید، پیش از این در وب سایت‌های اینترنتی به کوشش عزیزان محمد اعظمی، ابراهیم آوخ، رضا رئیس دانا، عباس مظاهری و نقی‌ حمیدیان که در دوره‌های متفاوت  در کنار ستار بوده اند به چاپ رسیده است.

جمع آوری این مطلب در یک مجموعه به نیت رساندن پیام ستار و ستارها به گوش کسانی است که دغدغه جهانی‌ آزاد و دور از تباهی و سیاهی را دارند و امید آن د ا رد که تک تک ما صدای آنان را که در بی‌ پناهی مطلق خاموش شد، پژواک دهیم.

                                                                  

سعید      

اکتبر ۲۰۱۰

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)