سایت اینترنتی “ایران ما“، وابسته به “سازمان مجاهدین خلق” در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ مطلبی منتشر کرده است با عنوان: «مریم رجوی از اعتصاب نفتگران حمایت کرد و از مردم ایران خواست از آنان حمایت کنند».

در این مطلب، آمده است که «شبکه بین المللی خارج کشور مجاهدین بلافاصله دست به کار شد و با تماس با سندیکاهای کارگری و .. برای کارگران محروم کشورمان حمایت گرفت.»..

هر دو لینیکی که داده اند، به صفحه ای منجر می شود که بالای آن نوشته اند:

«اطلاعیه و حمایت کلکتیو سندیکائی فرانسه، و پشتیبانی از اعتصاب کارگران هفت تپه و کارگران نفت جنوب ایران».

در لینک مزبور متن کامل اطلاعیه کلکتیو سندیکائی فرانسه در حمایت از کارگران ایران، به تاریخ ۶ اوت ۲۰۲۰ را با آرم پنج سندیکای موسس آن منتشر کرده و در سه جای دیگر، به اعلامیه ها و گزارش مربوط به “مجاهدین” لینک داده اند.

بدین وسیله «همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران» به اطلاع همگان می رساند که چنین ادعائی از سوی «سازمان مجاهدین خلق» یک دروغ بزرگ است و با اطمینان کامل تاکید می کنیم که کلکتیو سندیکائی فرانسه و یا هیچ یک از سندیکاهای تشکیل دهنده آن، در رابطه با کارزارهای پشتیبانی از کارگران ایران، هیچگاه با سازمان مجاهدین خلق یا نمایندگان مریم و مسعود رجوی کوچکترین تماسی نداشته اند.

سایت وابسته به “مجاهدین خلق”مجاهدین تلاش کرده است نه فقط از اعتبار سندیکاهای فرانسه برای سازمان خود و رهبرانش وجهه ای کسب کند، بلکه همبستگی و حمایت بی شائبه سندیکاهای فرانسه از مبارزات کارگران ایران را به حساب خود بگذارند. این سازمان با این عمل خود نه تنها کمکی به مبارزات کارگران در ایران نمی کند بلکه آنان را در برابر مخاطرات جدی قرار می دهد.

لینک های متن مجاهدین:

مریم رجوی از اعتصاب نفتگران حمایت کرد و از مردم ایران خواست از آنان حمایت کنند

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)