این ویدئو شامل چهارمین سخنرانی از سلسله جلسات شعر امروز است که سال ۷۲ در تهران برگزار شد. در جلسات اول و دوم و سوم  به ترتیب محمد حقوقی، رضا براهنی و عنایت سمیعی سخنرانی کردند و جلسه چهارم آن به سخنرانی علی عبدالرضایی و علی باباچاهی اختصاص داشت. در این نشست که با حضور جمعی از شاعران مطرح آن زمان برگزار شد،علی عبدالرضایی برای اولین بار درباره مولفه ها و ویژگیهای شعر هفتاد صحبت کرد که می تواند برای آنها که شعر معاصر فارسی را بطور حرفه ای دنبال می کنند ارزش تاریخی داشته باشد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)