– انتخابات ریاست جمهوری امریکا و تاثیرش بر روی فضای و تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران،
– نقش تحولات بین‌المللی در روند تحولات سیاسی در ایران و متطقه،
– چرایی تغییر سیاست جو بایدن در مورد ادامه تحریمهای حداکثری،  
 
 
 
 
لینک کانال اکبر کریمیان در تلگرام:
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)