چگونه یک فرزانه زیلابی باشیم؟!

فرزانه زیلابی یک انسان بزرگ در زمان ما و در مملکت ما و در استان و منطقه ماست.

خانم فرزانه زیلابی گرامی، چند سال است که وکیل کارگران هفت تپه است.

زحمت بسیار کشیده و از جیب خودش هزینه کرده و از کارگران و موکلینش مبلغی برای وکالت دریافت نکرده است.

وکالت مجانی کرده ولی کار با کیفیت عالی هم انجام داده است.

برایش پرونده سازی کردند اما کوتاه نیامد.

در ده ها پرونده از کارگران و نمایندگان کارگری هفت تپه دفاع کرده است.

 

چگونه می توان یک فرزانه زیلابی بود؟

چگونه می توان مانند فرزانه زیلابی شجاع بود، آگاه بود، دریا دل بود، فهیم و عاقل بود، با احساس های انسانی بود، مجهز به دانش و توانایی و مهارت بود؟

چگونه می شود مثل فرزانه زیلابی وکیل نام آشنا، دلسوز و خوشنام کارگران هفت تپه، انسانی بود که از زندگی و وقت و امنیت و آسایش خود گذشت و به دیگران و به جامعه خدمت کرد؟

پاسخ به این سوال خیلی ساده است و خیلی سخت است.

ساده است چون کافی است مثل فرزانه زیلابی برای منافع مردم و جامعه تلاش کنیم تا بتوانیم یک فرزانه زیلابی باشیم.

اما فرزانه زیلابی بودن خیلی سخت است؛ کمتر کسی میتواند مثل او زندگی و آسایش خودش را وقف جامعه کند.

 

ولی نباید نا امید بود و برای زیلابی شدن راهی وجود دارد:

می شود به فرزانه زیلابی ها نگاه کرد و متوجه شد که اینطور نیست که همه به فکر خودشان و جیب شان باشند؛ هستند افرادی که به دیگران خدمت انسانی و اجتماعی میکنند. پس می شود ما هم مثل آنها باشیم.

گفتن این که سرکار خانم زیلابی عزیز، با تجربه، آگاه، محکم، استوار، توانا، دانا، یاریگر و زجرکشیده از تو تشکر میکنیم بسیار واجب و خوب است؛ اما برای تشکر واقعی از فرزانه زیلابی و زیلابی ها باید یک کار مهم و اساسی دیگر کرد: آنها را الگو قرار دهیم و به منافع دیگران هم فکر کنیم و به منافع جامعه هم فکر کنیم و برای دیگران و برای هم نوعان خود زمان و انرژی و توان بگذاریم؛ دقیقا مثل کاری که نمایندگان و فعالان کارگری انجام میدهند.

ما همگی باید فعال کارگری باشیم و به منافع کل کارگران فکر کنیم و برای آن مبارزه کنیم.

تشکر واقعی از زیلابی این است که او را که فراتر از زن بودن و مرد بودن، انسان بودن را آموزش میدهد الگو قرار دهیم.

ما هم می توانیم یک فرزانه زیلابی باشیم؛ ما هم می توانیم یک #فرزانه_زیلابی شویم.

زنده باد #فرزانه #زیلابی و فرزانه زیلابی بودن و فرزانه زیلابی ماندن

زنده باد اتحاد

 

 

 

احد شواغیل هفت تپه

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه @kargare7tape

لطفا به خصوصی همکاران و گروه های واتزاپی بفرستید. @kargarane7tape

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)