در این گفتار علی عبدالرضایی  با توجه به ارزشهای پنجگانه ای که « ژان بودریار » متاثر از مارکس و « ژرژ باتای » برای اشیاء و ابژه ها قائل بود. عرصه انتخابات ایران را فروشگاهی فرض کرده به تحلیل ارزشی کاندیداهای انتخابات پیش رو پرداخته نشان می دهد که چرا رفسنجانی و مشایی ارزش های انتخابی بیشتری دارند و چرا آنها را وارد عرصه انتخاباتی کرده اند در حالی که محال است هیچیکدام از صندوق رأی بیرون آورده شوند. ویدئوی این گفتار را می توانید در یوتیوب ببینید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)