نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش هجدهم (گفتمان مدیران سیاسی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان مهر ماه ۱۳۹۷ پاریس

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)