رژیم کودک‌کش جمهوری اسلامی در مجموعه‌ای از بحران‌ها که بعضا ساختاری اند، گرفتار آمده، و هم‌هنگام در صدور نفت و گاز و مهم‌تر از آن در وصول پول فروش آن‌ها در تنگنا قرار گرفته است. کاهش درآمد نفت و گاز بر بستر چهل سال سیاست‌های ضدمردمی از یک سو، و تحریم‌های امریکا از سوی دیگر، روند خرابی اوضاع اقتصادی را تشدید و پیامدهای آن باعث تخریب سطح زندگی بخش قابل توجهی از مردم شده و آن‌ها را در شرایط سختی قرار داده است. سقوط روزانه ریال در برابر دلار، از کوچک‌تر و خالی‌تر شدن سفره مردم خصوصا مزدبگیران، افراد کم درآمد، روستائیان ، بیکاران، حاشیه نشینان ،خصوصا فرودستان شهری و …حکایت می‌کند. رژیم سرکوبگر و ناکارآمد اسلامی بخشی از هزینه دستگاه سرکوبش را از چپاول دارایی مردم تامین می‌کند. و این در شرایطی است که بی‌آبی، زلزله، ریزگردها، آتش سوزی جنگل‌ها، اعتیاد، بیکاری در کنار ویروس مرگبار کرونا… زندگی مردم را بیش از گذشته آسیب‌پذیرتر کرده است.

در مواجهه با این شرایط فلاکتبار اما نظام اسلامی موشک هوا می‌کند، دفاتر احزاب کردستان را توپ باران و نویسندگان‌ را زندانی می‌کند، وکلای معترض دادگستری را می‌رباید، و فعالین زنان، دانشجویان، محیط زیست، کودکان کار را بازداشت و زیر شکنجه به اعترافات واهی مجبور می‌سازد. کارگران را بجرم دفاع از مطالباتشان  به شلاق محکوم می‌کنند، کارگرانی که ماه‌ها حقوق دریافت نکرده‌اند، و فعالینش را در زندان و یا با وثیقه تحت فشار قرار می‌دهند، تا مقاومت و مبارزه آن‌ها را درهم شکنند.

رژیم ناتوانتر از گذشته در برابر خواست‌های مردم شمشیر سرکوب را تیزتر کرده است. کلانتری‌ها را گسترش داده، نیروی بخش حراست آن را تقویت کرده، تا از رهگذر تجهیز ارگان‌های سرکوب شاید بتوانند از شورش گرسنگان جلوگیری کنند. هم اکنون ماشین اعدام و ترور رژیم در تداوم سال‌های گذشته، سه جوان اعتراضات آبان ماه را با هدف ایجاد رعب و وحشت، همچنین ۸ نفر‌از بازداشتی‌های آبان ماه در اصفهان را محکوم به اعدام کرده‌اند. امروزه زندانیان سیاسی ایران چون گذشته با اعتصاب غذا و دیگر اشکال مقاومت و مبارزه رژیم را به چالش می‌کشند.

سکوت در برابر این جنایات عمر ننگین این نظام را افزون می‌کند. شهروندان ایران با آگاهی و سازماندهی خود در کوران مبارزه نشان داده‌اند که هرگز در برابر استبداد زانو نمی‌زنند و برای تحقق شعار آزادی و برابری پیکار می‌کنند. با همبستگی در  اکسیون جمعه ۱۰ یولی، ساعت ۱۷ تا ۱۹ مکان Steintorplatz  شرکت کنیم و خانواده‌های زندانیان سیاسی را تنها نگذاریم. صدای زندانیان سیاسی باشیم  سیاست رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی با اعلام اعدام بازداشتی‌های آبان ماه در صدد  ایجاد رعب وحشت در جامعه است، به این سیاست جمهوری اسلامی اعتراض کنیم، و در حد توان خود آن را به شکست کشانیم، و با صدای بلند از جان زندانیان سیاسی دفاع کنیم.

سرنگون باد‌رژیم جمهوری اسلامی ایران

زنده باد آزادی و برابری  

کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر

 

تلفن تماس:  ۰۰۴۹۱۷۷۸۴۱۶۱۳۲  

                                                       Kanoon.hannover[at]gmail.com

 

Kanun Hannover(کانون هانوفر)

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)