در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی (بخش نخست) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان فروردین ۱۳۹۷ پاریس

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)