رفقای کارگر هفت تپه! اعتصاب متحدانه و جسورانه شما امروز به قلب تپنده جنبش کارگری ایران تبدیل شده است. به قول خودتان زنده باد هفت تپه، پایتخت اعتصاب جهان!

رفقای عزیز کلید پیروزی اعتصاب شما اتحاد شما است. این چیزی است که رهبران و سخنگویان شما هر روز آنرا تکرار کرده اند. این اتحاد مهمترین درس و آموزش برای کل جنبش کارگری ایران است. زنده باد اتحادتان زنده باد اراده و هشیاریتان!

برگزاری مجمع عمومی و تصمیم گیری شورایی شما مهمترین ابزار اتحاد شما بوده است. این روش و سنت را باید برای همیشه پاس بداریم. جنبش کارگری ایران از این سنت شورایی شما یاد گرفته است و بدون شک بیش از پیش مثل شما آبدیده خواهد شد.

واضح است که سرمایه داران و حکومت حامی آنها با ترفندهای مختلف میخواهند در صف شما تفرقه ایجاد کنند. باید هشیاری خود را ده چندان کنیم. اینجا میخواهم با استفاده از پیامهای خودشما خطاب به بقیه هم طبقه ایها و همه جریانات مدافع کارگران و جنبش کارگری بگویم که کارگران هفت تپه را دریابید. حمایتهای معنوی شما لازم و خوب است اما مطلقا کافی نیست.

خطاب به فعالین و تشکلهای کارگر و احزاب و جریانات چپ و کمونیست ایران!

اعتصاب کارگران هفت تپه وارد بیستمین روز خود شد

مهم ترین مطالبات کارگران در این اعتصاب به قرار زیر است:

✅ پرداخت فوری حقوق های معوقه و تمدید دفترچه بیمه

✅ بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده

✅ بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی- رستمی

✅ خلع ید فوری کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت تپه

✅ بازگرداندن فوری ثروت های اختلاس شده به کارگران

✅ پایان کار مدیران بازنشسته

کارگران هفت تپه سخن میگویند

درد یک کارگر از هفت تپه: سلام چرا کسی از مسئولان به فکر ما نیست؟! من چند روز اومدم تو اعتصابات؛ متاسفانه کرونا گرفتم ولی پول ندارم که داروهای تقویتی و غذای مقوی بخورم. خودم و خانوادم درگیر این بیماری شدیم. نمی دونیم با فقر و گرسنگی بجنگیم یا با کرونا!.؟ اگه اتفاقی برای بچه ها بیفته چه خاکی بر سرم کنم؟ لعنت به این زندگی!!

کارگر دیگری از هفت تپه: فردا همه همکاران مقابل فرمانداری جمع میشیم. این بازی کثیف که داعشی ها دارن با حقوق قطره چکانی میکنن این غارت املاک و نابودی شرکت و اینکه اینا چون دارن میرن میخوان همه چیز رو نابود کنن و برن…فردا همگی متحد مقابل فرمانداری. الان وقت بیرون کردن این داعشی های اشغالگر و اختلاسگره.

باز هم کارگری از هفت تپه نوشت: فرماندار بی شرف! چرا دروغ میگی که حقوق فروردین و اردیبهشت پرداخت شده؟ صدا و سیمای بی شرف! چرا دروغ پخش میکنی؟ فرماندار و استاندار حسابی رشوه گرفتن و تا آخرین لحظه دارن از این اختلاسگرا دفاع میکنن. کعب عمیر انقدر عرضه نداره این غزی رو عوض کنه….خاک بر سر مسئولین ما…جمهوری اسلامی دروغ و خالی بندی!

و…..

از این نامه های پر از درد و پر از هشیاری و آکنده از مقاومت کارگری صدها و هزاران است. کارگران هفت تپه قلب تپنده جنبش کارگری ایران نفس زنان به انتظار حمایت و تقویت مبارزات خود هستند. آنها در مقابل کارفرما و حکومت سرمایه داران که دزدی و سرکوب و آدمکشی را امر هر روزه خود میدانند، محکم ایستاده اند. اما هنوز خود را تنها احساس میکنند. هنوز در دیگر مراکز کارگری مبارزات جانانه این بخش جسور و متحد کارگری ایران، که نقش قلب در بدن را بازی میکند حمایت عملی و امید بخشی نگرفته است. مبارزات و اعتصابات دیگر بخشهای جنبش کارگری ایران همچنان جداگانه و بدون وصل شدن به همدیگر در مقابل حکومت و کارفرمایان مقاومت میکنند. واضح است که ادامه این شکل از اعتراضات و اعتصابات برای حکومت قابل مهار است. نباید منتظر نتایج نامعلوم این اعتصابات باشیم.

 برای عبور پیروزمندانه از این مرحله، لازم است و باید از حمایتهای معنوی به اقدام عملی و حمایت و همبستگی دیگر بخشهای جنبش کارگری برسیم. نیروهای چپ و کمونیست و فعالین و تشکلهای کارگری برای این تحول نقش تاریخی خود را باید بازی کنند. نباید به حمایتهای معنوی اکتفا کرد. 

نقش فعالین و تشکلهای کارگری در ایران

رفقای عزیز همه شما مطلع هستید که کارگران هفت تپه بیست روز است در اعتصاب و تجمع و اعتراض بسر میبرند. اما همچنانکه خودشان میگویند هیچ مقام دولتی و کارفرمایی تا کنون پاسخی به مطالبات آنها نداده اند. سرمایه داران و حکومت اسلامی حامیشان از رهبر الدنگشان گرفته تا رئیس جمهور شیاد و از رئیس قوه قضائیه قاتل گرفته تا مریدان قانون گذار در طویله اسلامی، در تدارک اقدامات بعدی علیه کارگران هستند. آنها منتظر هستند کارگران خسته شوند و یا اینکه در تجمعات یکی بعد از دیگری به کرونا مبتلا بشوند تا امکان سرکوبشان راحت تر باشد.

شما نباید منتظر نتایج نامعلوم این اعتراض و اعتصاب بر حق کارگران هفت تپه باشید. از همین امروز باید دست بکار شد. از طرق مختلف باید حمایتهای عملی و اقدامات موثر برای تقویت کارگران اعتصابی هفت تپه را در دستور گذاشت. جمهوری اسلامی و سرمایه داران اگر بدانند که حمایتهای عملی جنبش کارگری و مراکز مختلف کارگری از هفت تپه رو به گسترش است ناچار میشوند مطالبات کارگران هفت تپه را پاسخ بدهند. پیروزی کارگران هفت تپه پیروز مهمی برای کل جنبش کارگری و همه مردم ایران خواهد بود. اما همزمان با داخل لازم است در خارج کشور هم اقدامات عملی در دستور همه جریانات چپ و کمونیست و نیروهای آزادیخواه قرار بگیرد.

احزاب و نیروهای سیاسی و فعالین کارگری در تبعیدی  باید به میدان بیایند.

در مدت این بیست روز آنچه ما مشاهده کرده ایم همه جریانات چپ و فعالین کارگری در تبعید و سازمانهای کارگری در کشورهای مختلف در بهترین حالت اقدام به حمایت معنوی از اعتصاب کارگران هفت تپه کرده اند. این کار لازم اما بشدت ناکافی و ناکامل است. همین حالا و فوری باید تجمعات اعتراضی در همه کشورها و شهرهای اروپا و آمریکا در حمایت از کارگران هفت تپه در دستور قرار گیرد. این امر مهمترین وظیفه و مهمترین اولویت هر جریان سیاسی جدی اپوزیسیون چپ و آزادیخواه جمهوری اسلامی است. جریانات راست از نظر منفعت طبقاتی در کمپ جمهوری اسلامی و سرمایه داران قرار دارند و حرجی بر آنها نیست.

امروز وقت آن است که نیروهای چپ و کمونیست با حمایت عملی خود و با کسب حمایت سازمانهای کارگری در کشورهای غربی از جنبش کارگری ایران و اعتصاب هفت تپه نقش رهبری کننده و لیاقت سیاسی خود را بیش از پیش به جامعه نشان بدهند. این میدانی تعیین کننده در جدال طبقاتی چپ و کمونیسم ایران علیه سرمایه داری و رژیم اسلامی است. پیروزی در این جدال قدم مهمی در ساختن آلترناتیو آینده ایران برای کنار زدن جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری با همه دسته جات پوزیسیون و اپوزیسیون بورژوایی است.

این جدال را باید جدی گرفت. پرچم جنبش کارگری با اتکا به اعتصاب جسورانه و متحدانه هفت تپه، بیش از همیشه امکان و توان به اهتزاز در آمدن در راس جنبشهای اعتراضی ایران را پیدا کرده است. این پرچم را برافرازیم.!

زنده باد اعتصاب کارگران هفت تپه!

زنده باد اتحاد و همبستگی جنبش کارگری!

نابود باد سرمایه داری و حکومت اسلامی حامی آن!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)