کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه امروز شانزدهمین روز از دور جدید اعتصاب خود را به پایان رساندند و کماکان بر خواسته‌های برحق خود پافشاری و مقاومت دارند. کارگران هفت تپه که با پیگیری و ایستادگی ستودنی‌شان تسلیم فشارهای امنیتی، احکام قضایی، #ارعاب ، #سرکوب ، #بازداشت و #طراحی_سوخته نشدند؛ بی هیچ سازشی با دولت یا کارفرما بر خواسته‌های محقانه خود کماکان پافشاری دارند و در این راه تمام انسان‌های آزادی‌خواه وظیفه دارند تا از اعمال قدرت اراده‌ی جمعی کارگران هفت تپه حمایت کنند. اتحاد همدلانه طبقه کارگر در هفت تپه، آتشی برافروخته در دستان پیشگامان حقیقی جامعه است.
مطالباتی از قبیل پرداخت حقوق معوقه و تمدید دفترچه‌های بیمه کارگران، بازداشت فوری سرمایه‌دار و مال فاسد کشت و صنعت #نیشکر_هفت_تپه ، #امید_اسدبیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی و رستمی، خلع ید فوری #اسدبیگی و بخش خصوصی از هفت تپه، بازگرداندن فوری ثروت اختلاس شده کارگران به آنان اصلی‌ترین مطالبات این کارگران است. اما در میان این خواسته‌ها بند دیگری نیز وجود دارد، که خواهان بازگشت به کار فوری و بی قید و شرط کارگران اخراجی کارخانه؛ یعنی اسماعیل بخشی، ایمان اخضری، محمد خنیفر و سالار بیژنی است. امری که نشانگر اتحاد در صفوف کارگران هفت تپه و حمایت آنان از دیگران کارگران ایستاده و پیشرو است. ماه‌ها فشار امنیتی، زندان، شکنجه، اعتراف اجباری، طراحی سوخته، #پرونده‌سازی و احکام نجومی علیه اسماعیل بخشی، #علی_نجاتی ، محمد خنیفر و بسیاری دیگر از کارگران هفت تپه نتوانست در برابر اراده کارگران و حامیان و متحدین آنان تاب آورد.
کارگران آگاه و مبارز، سلبریتی نیستند و صد البته که توده‌ی بی‌شکلی از مُردگان نیستند که با فراخوان آدم‌های بی ربط دست به اعتصاب و اعتراض بزنند. آنان برای دفاع از حقوق خود و تک تک انسان‌های هم طبقه‌شان دست به مبارزه می‌زنند؛ هر کدام از آن‌ها اسم دارند، چهره دارند و همدیگر را می‌شناسند. طبقه کارگر و متحدینش برای دفاع از کارگران آگاهی که انسان‌های واقعی هستند و همچون اسماعیل بخشی اسم، چهره و صدا دارند، دست به اعتصاب و مقاومت می‌زنند و خواست بی چون و چرا آنان بازگشت #اسماعیل_بخشی ، #ایمان_اخضری ، #محمد_خنیفر و #سالار_بیژنی بی هیچ قید و شرطی به کارشان هستند. مقاومت‌هایی از همین دست بود که منجر به آزادی بازداشت‌شدگان پرونده هفت تپه و لغو احکام کارگران و متحدین حقیقی طبقه کارگر شد. حالا قدم بعدی حمایت پیگیرانه و جدی از مطالبات اعتصاب کارگران مانند لغو خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی و بازگشت به کار کارگران اخراجی است. سرمایه‌داران و مدافعین آنان باید بدانند که کارگران در کنار حامیان و متحدین طبقاتی خود، از کارگران آگاه و مبارز دفاع خواهند کرد و دیگر آن روزها که هر بلایی دلشان می‌خواست بر سر کارگر می‌آوردند به پایان رسیده است. تمامی حقوق کارگران این کارخانه و کارگران اخراجی باید به آنان بازگردد. پویایی و نیرومندی اراده کارگران نتیجه اتحاد طبقاتی و مبارزات پیگیرانه بر سر حق و حقوقشان است. اعتصاب کارگران هفت تپه، صدای مارش طبقه کارگر است که لرزه بر جان جنایتکاران، استثمارگران و یاران تاریکی انداخته.
تا کسب تمام حقوق و خواسته‌های کارگران آگاه هفت تپه از پای نمی‌نشینیم! مطالبات #اعتصاب کارگران هفت تپه باید بی هیچ قید و شرطی برآورده شود!

کارگران اخراجی #هفت_تپه باید فوراً به کار بازگردانده شوند!
نویسنده: #دیکریشن

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)