آب-تنیِ ششم

اشاره: سایه اقتصادی نیا، [که نیازی به معرفی ندارد]، پژوهشگر، ویراستار و  از منتقدین و مقاله نویسانِ موفق نسلِ نوِ پس از احمد سمیعیِ گیلانی، معصومی همدانی، خرمشاهی  و… است. به نظرِ من، آنچه، دراین نقد نویس، در  مقایسه با سایر نقد نویسانِ هم-نسل ایشان، ویژه گیِ بارز و ممتازی به شمار می آید، علاوه بر تسلط بر ادبیات معاصر و فارسی نویسیِ تندرست،  قلم شیوا، و نثر ترصیع شده و پر کششی است، که معمولا، حاشیه (تاریخ ادبیات سابق!) را جذاب تراز متن، و نوشته هایشان را خواندنی  می کند. خانم اقتصادی نیا، در مقاله ای با نامِ “پنج آب تنی”، که در کتابی، همراه با چند مقاله دیگر در باره فروغ،  توسط نشر مروارید منتشر شده است، از پنج آب-تنی یاد می کند، که همه بر اساسِ “کهن الگو یا سر-نمونِ” (archetype ) صحنه آب تنیِ شیرین در نظامی، آفریده شده اند. در این مقاله، افزون بر نظامی، به  شعرمریمِ توللی، فروغ، شاملو و رمان کلیدر (آب تنیِ مارال در برکه)، اشاره شده است.

اما زنده یاد منوچهرِ آتشی، درمجموعه “زیبا تر از شکل قدیم جهان (نشر نشانه،۱۳۷۶)  شعری دارد  با نامِ “زنی ازحافظه”، که مضمون آن هم، آب تنیِ پریرویی در برکه است، و شاید بتوان آن را  ، در این “گروه” جای داد. شعر و ترجمه آن را در زیر می آورم.

  زنی از حافظه

 از حافظه بیرون می آید زن / پناه بیشه به برکه / تا شانه فرو می رود در آب / و ماه را به خلسه می برد / پناه بیشه زنی و ماه ی یگانه می شوند در آب / زلفی شلال و خیس/ بر آب می رود / ستاره ی سرخ کوچک/ به منقار ماهی می گردد / آواز شبانی از دره در شب می پیچد/ و رودخانه، کامل، به حافظه بر می گردد.

A Woman from Memory

 

A woman steps out of the memory

Veiled by the thicket, she plunges

Shoulder deep in the pond

Engulfing the moon by utter ecstasy.

Screened by the thicket,

A woman and a moon merge into one

In water/A bunch of soaked flowing tresses

Float on the water, the small red star

Turns in the fish’s beak/A shepherd’s  song

Echoes in the vale night/and the river turns back , full circle

To the memory.

Translation: Reza parhizgar

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)