گفتگوی سعید افشار از رادیو همبستگی با کمپین علیه ناموس پرستی و خشونت های ناموسی با زهرا باقری شاد و شعله ایرانی از بنیان گذاران این کمپین 

کلیک کنید و بشنوید

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)