اکبر دهقانی ناژوانی

ویروس کرونا برای رشد و تکثیر خود هم به حرارت مناسب و هم رطوبت مناسب و هم به مواد غذایی مناسب با ساختار خود احتیاج دارد و هر کدام از این سه که برایش فراهم نشود، رشد و تکثیر این ویروس متوقف و در مدت کوتاهی این ویروس از بین می رود. دما و رطوبت مناسب با عث می شوند که ویروس بدون غذا تا حدود بیشتری دوام آورد، ولی باعث رشد و تکثیر آن نمی شوند، ولی هوا که خشک و کم رطوبت و گرم تر باشد ویروس بدون غذا در این وضعیت زیاد دوام نمی آورد، برای مثال تابستان گرم و هوای خشک برای ویروس بدون غذا خوشایند ویروس نیست. زمانی که این ویروس وارد ریه های انسان می شود. در ریه ها هم دمای مناسب و هم رطوبت مناسب و هم غذای مناسب برای این ویروس وجود دارند. غذای مناسب برای این ویروس همان حبابچه های ششی ریه ها می باشد. این ویروس که وارد ششها شد گرسنه است و متناسب با گرسنگی خود آنزیمهایی ترشح می کند و مرتب بافت حبابچه های ششی را حل کرده و شروع می کند به عمل ریزه خواری و مرتب رشد کرده و تکثیر می شود و بر اثر این رشد و تکثیر و گرما و رطوبت مناسب برای رشد خودشان بیشتر به بافت حبابچه ای ششی حمله می کنند، یعنی این گرما و رطوبت و عوامل دیگری این ویروس ها را منبسط و فربه و چون این ویروسها مواد غذایی خود را از حبابچه های ششی می گیرند این مواد غذایی مانع از انبساط بیش از حد و متلاشی شدن این ویروس ها در برابر انبساط و گرما می شود، در نتیجه گرما، رطوبت و مواد غذایی تعیین کننده هستند که رشد و انبساط این ویروس ها در حدی باشند که این ویروسها بیش از حد منبسط و متلاشی نشوند واین آن چیزی است که این ویروس ها می خواهند که زیاد منبسط و متلاشی نشوند و به حجم مشخص و انبساط مشخصی که رسیدند تکثیر شوند و نه متلاشی، یعنی بر اثر فربه و انبساط خود از یک ویروس به دو ویروس تبدیل شوند، ولی عمل تجزیه و متلاشی شدن در این ویروس بوجود نیاید که این ویروس های تکثیر شده کوچک که حجم کمی دارند دوباره آماده رشد شوند که تا به حجم مشخصی برسند برای تکثیر بعدی و همانطور که در بالا عرض کردم در ریه ها و ششها گرمای مناسب و هم رطوبت و هم مواد غذایی وجود دارد برای رشد و تکثیر این ویروس ها. نهایتا این ویروسها بر اثر عمل ریزه خواری تمام حبابچه های ششی را سوراخ می کنند و دامنه رشد و تکثیر خود را گسترش می دهند تا حدی که به مویرگهای اطراف ششها می رسند و آنها را هم سوراخ کرده و وارد مویرگهای خونی اطراف ششها شده و با خون درگردش به سراسر بدن می روند و جاهای مختلف دیگر مثل کلیه، کبد، قلب و جاهای دیگر را هم مبتلا و این بیماری کرونا به سراسر بدن سرایت می کند. عوامل دیگری هم در رشد و تکثیر و ساختار این ویروس و ویروسهای دیگر نقش دارند، ولی برای اینکه این مبحث پیچیده نشود بیشتر وارد بحث این ویروس ها نمی شوم.

شکل حبابچه های ششی سوراخ شده توسط ویروس

 

ماسک فیلتری:
برای مقابله با ویروس کرونا بهداشت و فاصله گرفتن از هم و قرنطینه و ماسک زدن خیلی مهم هستند. در کنار همه اینها بنده یک پیشنهاد دیگری هم دارم و آن ماسک فیلتری و یا ماسک تنفسی دست ساز است. این ماسک فیلتری کمی عجیب به نظر می رسد، ولی شدنی و قابل استفاده می باشد و شاید هم در برابر ویروس کرونا بهتر از هر نوع ماسکی عمل کند، بخصوص که الآن بیماری کرونا داخل ایران و بعضی کشورها بیداد می کند. ماسک که به جلوگیری از این بیماری کمک می کند، ولی در کشور های فقیر یا در دسترس نیست و یا اگر هم وجود دارد خیلی ها نمی توانند آن را بخرند. این پیشنهاد بنده که حکم فیلتر و تصفیه را دارد برای همه، بخصوص پزشکان و پرستاران و کلاً پرسنل بیمارستان که سر و کار زیادی با بیماران کرونایی دارند و همچنین برای مردم که ماسک ندارند و پول هم ندارند که ماسک بخرند خیلی خوب است . این پیشنهاد از این قرار است که هر فرد یک لوله پلاستیکی تمیز و یا یک لوله فلزی که زنگ نزده است را بردارد. کلفتی این لوله نیم و یا یک تا دو سانتیمتر باشد. طول این لوله حدوداً ۵ یا ۷ تا ۱۰ سانتیمتر باشد و هر فرد حدوداً ۲ و یا ۳ تا ۴ سانتیمتر داخل این لوله را با پنبه و یا با پارچه تمیز پر کند و بفشارد که تا حدودی فشرده شود منتها اندازه فشردگی را خود فرد تنظیم می کند که نفس کشیدن برایش زیاد سخت نباشد. در این حالت این لوله کار فیلتر و تصفیه هوا را انجام می دهد. این لوله که حکم فیلتر دارد را فرد بر دهان‌ گذاشته و با آن تنفس می کند. در این حالت به جای ماسک از این فیلتر دست ساز مجانی برای تصفیه هوا استفاده می کند و چون ضخامت این پنبه و یا این پارچه داخل این لوله چندین سانتیمتر و فشرده است به نظر من بهتر از ماسک در برابر گرد و خاک و ویروس کرونا عمل می کند، چون ضخامت ماسکی که می خرند و به صورت می زنند حداکثر نیم میلیمتر تا یک میلیمتر است و سوراخهای آن که هوا از آن عبور می کند زیاد ریز و کوچک نیستند و زیاد نمی توانند هوا را تصفیه و از ویروس کرونا و گرد و خاک جلوگیری بکنند. در صورتی که ضخامت پنبه و یا پارچه داخل این فیلتر لوله ای ۲یا۴ سانتیمتر است و و از طرفی دیگر پارچه و یا پنبه داخل لوله روی هم فشرده شده و این فشردگی جلوی سوراخهای درشت را تا حدود زیادی می گیرد و سوراخهای ریز بر اثر فشردگی بیشتر پارچه و یا پنبه ریزتر می شوند و گرد و خاک و ویروس یا نمی توانند وارد دهان شوند و یا اگر وارد شدند خیلی کم وارد دهان می شوند. ویروس های کمی هم که وارد دهان شده اند، چون در برابر آنها مقاومت شده آسیب دیده و ضعیف شده اند و کارایی آنچنانی‌ ندارند و سلول های بدن انسان در برابر آنها مقاومت بیشتری دارند. به این طریق نه فرد به ویروس گرفتار می شود و نه از راه دهان و تنفس ویروس را به دیگری انتقال می دهد. بعد از مصرف این ماسک فیلتری فرد که به خانه آمد می تواند پنبه و یا پارچه داخل این لوله را بیرون بکشد و آن را با صابون و یا مواد شستوشو خوب بشوید و آن را خشک کرده و فردا دوباره استفاده کند. منتها این فرد باید علامتی روی یکی از دو سر این لوله بگذارد که مشخص شود که کدام سر دهانهٔ لوله را در دهان گذاشته که دفعه بعد هم همان سر دهانه را بر دهان بگذارد و نه دهانه طرفی که بیرون بوده است. اگر به پنبه و بعضی از پارچه ها حساسیت نشان دادید از پنبه بهداشتی و یا از پارچه دیگری استفاده کنید. حتی می شود ماسکی که خریده اید را مچاله کرده و به جای پنبه و یا پارچه به داخل این لوله بفشارید که تا ضخامت این ماسک بر اثر مچاله شدن و روی هم قرار گرفتن بیشتر شود و سوراخهای درشت این ماسک بر اثر فشرده شدن مسدود شوند و فقط سوراخهای ریز باقی می مانند . در این صورت سوراخها خیلی تنگ و ریز و عبور گرد و خاک و عبور ویروس را بهتر سد می کنند و مانع از آنها می شود که آنها وارد دهان و ریه ها شوند.این لوله اگر باریک باشد به ضخامت یک سیگار باز هم قابل استفاده است و می توان برای پر کردن این لوله باریک از پنبه و پارچه استفاده کرد و یا بجای پارچه و پنبه از فیلتر ته سیگار هم استفاده کرد، البته فیلتر ته سیگار باید تمیز باشد، یعنی فیلتر ته سیگاری که هنوز کشیده نشده است را از خود سیگار جدا کرده و کافی است که چهارتا فیلتر ته سیگار را در این لوله باریک به دنبال هم قرار داده. در این صورت این لوله باریک حکم فیلتر را پیدا می کند و می تواند خوب هوا را تصفیه کند، منتها این فیلتر ها در این لوله باریک باید فیت‌ و فشرده باشند که تا روزنه های ورود هوا خیلی باریک و بتوانند از عبور کرونا و گرد و خاک از درون فیلتر جلوگیری کنند. به غیر از کرونا همانطور که در بالا گفته شد در مواقعی هم که گرد و خاک در هوا بلند باشند از هر کدام از این فیلتر های لوله ای نیز می توان استفاده کرد و گرد و خاک هوا را گرفت که وارد ریه ها نشوند. از لوله های مخروطی‌ هم می توان استفاده کرد، کمی خنده دار هستند، ولی دیگران می توانند بفهمند که برای جلوگیری از کرونا و گرد و خاک دست به هر کار مثبتی باید زد و اگر هم بخندند از روی ابراز علاقه و تایید است و خنده آنها خوشایند می باشد.
لطف کنید و این پیشنهاد و راه حل را هم با پزشکان در میان بگذارید که هم نظر آنها را از نظر بهداشت بدانید ، چون آنها که متخصص پزشکی هستند و سر و کار زیادی با بیماران کرونایی دارند بهتر می توانند که مناسب و نا مناسب بودن و ضرورت این راه حل را حس کنند و هم اینکه آنها هم خودشان بتوانند از آن استفاده بکنند، چون آنها بیشتر از دیگران در ارتباط با بیماران کرونایی هستند و بیشتر در معرض مبتلا شدن قرار می گیرند. پیشنهاد دیگر من این است که بهتر است آدم‌های سالم بیشتر از این فیلتر برای تنفس استفاده کنند و افراد مشکوکی که حس می کنند کرونای ضعیف گرفته اند و یا افرادی که تنگی تنفس و آسما دارند و یا بیماری ریوی دارند قبل از استفاده از این فیلتر بهتر است که اول به پزشک مراجعه و با توصیه پزشک از این فیلتر تنفسی استفاده کنند. در باره بیماران حاد کرونایی خود پزشک مربوطه تصمیمگیری می کند. اگر این فیلتر تنفسی برای شما افراد سالم قابل استفاده بود و به شما کمک کرد. لطف کنید و پیشنهاد این فیلتر تنفسی را به دیگران هم توصیه کنید با در نظر گرفتن اینکه آنها هم باید نظر پزشک خود را در باره آن بدانند، بخصوص اگر بیماری تنفسی دارند، حتما برای استفاده از این ماسک فیلتری با پزشک مربوطه تماس بگیرند‌. به امید اینکه با کمک هم این بیماری را از بین ببریم. برای شما عزیزان آرزوی سلامتی دارم. موفق باشید!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)