قبل از مبارزه ، باید با حریف دست داد..
و هنگام مبارزه باید دستش را چنان پیچاند که ننه اش گوشش را اینگونه نپیچانده!
و ما عاشقانِ برعکس هنوز ندانستیم که ثیاصت یا صیاثط و یا شاید بتوان گاهی آنرا سیاست هم نوشت ، کلمه عجیب و نشناخته ای ست که تعریف مشخصی برای ما به اصطلاح مبارزین ، ندارد !
اما بنده به شخصه در روزهای اخیر به خوبی دریافتم که چرا و چگونه رژیم جمهوری اسلامی به قدرت رسید و چرا و چگونه تا کنون دوام آورد !
به صراحت ابراز میدارم که در وضیعت کنونی زنده ماندن و زندگی مردم ایران از آزادی کشور برایم اهمیت بیشتری دارد و به سوی هر کورسویی میروم تا شرایط موجود اندکی تغییر کند.
آری در خارج از کشور هوا خوب است و حال ما نیز بهتر از هواست.
ملالی نیست جز خفقان شما

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com