پدر پدران – بیست‌و‌یک شعر برای پدرم / مجید نفیسی (۲۱)

دوشنبه, 21ام تیر, 1400

منبع این مطلب ایرون

نویسنده مطلب: مجید نفیسی
 

مطالب منتشر شده در این صفحه نمایانگر سیاست رسمی رادیو زمانه نیستند و توسط کاربران تهیه شده اند. شما نیز می‌توانید به راحتی در تریبون زمانه عضو شوید و مطالب خود را منتشر کنید.

 

 

این سرو به خود می‌بالد
که از کورش بزرگ
بسی کهن‌تر است.

یک بار با پدرم
در سایه‌اش نشستم.
از اصفهان می‌آمدیم
و می‌خواستیم از راه ریگ
به فردوس برویم.

من تبعیدی شدم
پدر فراموشگر
و ایران دوزخ.
اینک از خود می‌پرسم:
آیا این سرو
همچنان پا‌بر‌جا خواهد ماند؟

        سوم فوریه دوهزار‌و‌بیست

اشعار

۱- شمشیر در حوضخانه، ۲- در تمسکال چال، ۳- گوش‌بند‌های سرخ، ۴- سه هدیه، ۵- فراموشی، ۶- آن سبیلِ هیتلری، ۷- باده‌ی باغبادران، ۸- شب، ۹- دیدار ماه، ۱۰- راز، ۱۱- گلسرخی برای پدرم،  ۱۲- مرغ جان پدر، ۱۳- به نام پدر، ۱۴- فانوس خیال، ۱۵- قرآن خانوادگی، ۱۶- دیدار خمینی، ۱۷- مرگ در دریا، ۱۸- زخم معده، ۱۹- کلاه در باد، ۲۰- زبانهای پدرم، ۲۱- سرو ابرکوه

 

The Father of Fathers

        Twenty-One Poems for My Father

 

Twenty-One.

The Cypress of Abarkuh

by Majid Naficy

 

This cypress tree boasts 

That it is much older

Than Cyrus the Great.

Once with my father

I sat in its shade.

We were coming from Isfahan

And wanted to go to Ferdows*

From the desert.

I became an exile

My father, a forgetter

And Iran, an inferno.

Now I ask myself:

Will this cypress tree

Remain standing as before?

        February 3, 2020

*- The name of a city in Iran which means “paradise”.

Poems

۱: Sword at the Ablution Pool, ۲:  In Temescal Canyon, ۳: Red earmuffs, ۴: Three Gifts, ۵:  Forgetfulness, ۶: That Hitler Moustache, ۷: Baghbaderan Wine, ۸: The Night, ۹: Visiting the Moon, ۱۰: Secret, ۱۱:  A Red Rose for My Father, ۱۲: The Soul Bird of Father, ۱۳: In the Name of Father, ۱۴: Magic Lantern, ۱۵: The Family Koran, ۱۶: Khomeini’s Visit, ۱۷: Death in the Sea, ۱۸: Stomach Ulcer, ۱۹: Hat in the Wind, ۲۰: Languages of My Father, ۲۱: The Cypress of Abarkuh

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

مطلب را به بالاترین بفرستید

این مطلب خلاف آیین نامه تریبون است؟ آن را به ایمیل tribune@radiozamaneh.com گزارش کنید
Join

دسته‌بندی‌ها: تمام مطالب, فرهنگ

برچسب‌ها: |

هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.