ناصر فهیمی پزشک کرد زبان ،زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ برای اولین بار در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی به صورت رسمی (از داخل زندان) تقاضای ابطال تابعیت ایرانی خود را به دلیل دیکتاتور بودن رژیم ایران خواستار شد،
این درخواست موجب خشم رژیم نسبت به وی شد و طبق گفته ها در احکام مربوطه، این عمل اقدامی ضد انقلابی و بازی با ابروی نظام قید کردن.

طبق اخبار واصله از دکتر فهیمی از داخل زندان، این درخواست ابطال تابعیت تا زمان نابودی رژیم منفور جمهوری اسلامی است و بعد از نابودی مجددا با افتخار تابعیت ایرانی خود را کسب کرده و به ایرانی بودن خود میبالم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)