سندیکای کارگران شرکت واحد طی نامه ای اعتراض خود را نسبت به حضور نمایندگان اعزامی
از سوی وزارت کار, تعاون و رفاه اجتماعی در نشست سا لانه سازمان جهانی کار در ژنو اعلام کرد.

سندیکای کارگران شرکت واحد طی این نامه نمایندگان اعزامی جمهوری اسلامی را نمایندگان واقعی کارگر ان ایران ندانسته و خواستار رسیدگی به این شکایت شد

متن این نامه به شرح زیر است :

از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
به فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل ITF
موضوع: شکایت سندیکای کارگران شرکت واحد از عد م اجرای مقرارات حقوق بنیادین کار به ویژه مقاوله نامه ۸۷و ۹۸توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
سندیکای کارگران شرکت واحد به عنوان عضوITFاز آن نهاد کارگری معتبر بین الملی در خواست می نماید که موضوع شکایت این سندیکا را از عدم رعایت حقوق بنیادین کار بویژه مقاوله نامه های ۸۷و ۹۸در جمهوری اسلامی ایران در نشست سالانه سازمان بین الملی کار مطرح و پی گیری نموده ، با توجه به سابقه پنجاه ساله عضویت کشور ما در آن نهاد بین الملی و الزام مسئولان کشورها به اجرای این حقوق و با توجه به عدم رعایت این مقررات به ویژه حق آزادی تشکیل سند یکا های مستقل کارگری از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران ، افرادی که به عنوان نماینده کارگران ایران به آن مجمع اعزام شده اند, نمایندگان واقعی میلیونها کارگر ایران محسوب نشده و نمی تواننداز آن مجمع اعتبار نامه دریافت نمایند.

بطور مثال این نمایندگان در جریان سر کوبی ها و اخراج های اعضای سندیکای شرکت واحد در سالیان گذشته و از جمله اخراج آقایان ابراهیم مددی ، حسن سعیدی ، حسین کریمی سبزوار ، ناصر محرم زاده ، وحید فریدونی ، علی نوریانی ،خانم فرحناز شیری و زندانی شدن آقای رضا شهابی و نقض حقوق آقایان اکبر پیر هادی و حسن کریمی هیچگونه همکاری و حمایتی از این کارگران انجام نداده اند و بلکه با مراجع دولتی و امنیتی علیه سندیکای شرکت واحد و اعضایش فعالیت نموده اند

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
اردیبهشت ۹۲

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com