درخواست از جامعه جهانی و به‌ويژه از کشورهای متمدن و مسوول

رژيم تبهکار اسلامی در ایران، اپیدمی ویروس  کووید -۱۹ را بهانه ای برای پايان تحریم ها علیه خويش ساخته است. برای پيشبرد این ترفند اکنون تلاش های گسترده ای از سوی جواد ظریف و حسن روحانی و لابی های جمهوری اسلامی در امریکا و اروپا در دست انجام است.

بر هر بيننده هشيار هويداست که این سیاست، يک بهره برداری ابزاریِ جمهوری اسلامی از وجدان جهانی برای دستیابی به توان مالی، با هدف ماندگاری بيشتر می باشد. و اين ماندگاری تا به امروز بر دو بنياد سرکوب ددمنشانه مردم ایران، و پشتیبانی از سازمانهای تروریستی در سراسر جهان استوار بوده است. اکنون اما تنگنای اقتصادی جمهوری اسلامی (برآمده از تحريم ها و ساختار مافيايی آن) با کاهش بهای نفت شدید تر شده و آنرا به آستانه فروپاشی رانده است.

در همين راستا، اين خود رژيم اسلامی بود که با قرنطینه نکردن شهر قم و ادامه پروازهای هواپیمايی ماهان به چین و پنهانکاری  درباره گسترش این ویروس مرگبار ( همزمان با سالگرد انقلاب ٥٧ و نمايش انتخاباتی مجلس اسلامی)، آگاهانه به همه گيری ویروس در شهرها و روستاهای ایران دامن زد. در اين فرايند، هزاران ايرانی که چهل سال است گروگان های رژيم اسلامی هستند، جان خويش را از دست دادند. با اين ترفند اهريمنی، رژيم اسلامی آگاهانه می کوشد تا نگاه جهانی را نرم نموده و دولت آمریکا را در یک تنگنای اخلاقی نهد.

ما به پيروی از منافع ملت ایران و جهان متمدن براین باوریم که هرگونه ياری مالی به رژیم اسلامی چيره بر ايران هیچگونه بهبودی در خدمات درمانی کشور نخواهد داشت و هر دلاری که به رژيم می رسد برای پرداخت دستمزد نيروهای سرکوب و مزدوران تروريست برون مرزی (حزب  الله، فاطمیون، زینبیون، حشد الشعبی، حوثی ها، …) هزینه خواهد شد.

اکنون که این رژیم تروریست  پرور، ياری بشردوستانه امریکا را رد می کند و پزشکان بدون مرز را از کشور برون می راند، و همزمان بی شرمانه سخن از آمادگی به ياری به کشورهای دیگر می برد، از جامعه جهانی درخواست می کنيم که نه تنها تحریم ها را متوقف و یا آسان ننماید، بلکه فراتر حتی مجازات هایی برای رژیم اسلامی، که از ياری بشردوستانه به مردم ایران جلوگيری می کند، وضع نماید.

ادامه فشار بر رژيم، به ملت ايران آسيبی فراتر از آنچه در اين چهل سال دوزخ رفته، نمی زند، بلکه بيشتر به آن ياری می رساند تا آزادی خويش را بازپس گرفته و در کشور حکومتی ملی و غيرايدئولوژيک برپانمايد. رستاخيز فزاينده ملت ايران در اين سال های گذشته و کشتار سراسری هزاران ايرانی بدست اسلامگرايان، درستیِ برآورد اين بيانيه را آشکار می سازد.

 

حزب مشروطه ايران ( ليبرال دمکرات)

شبکه فرشگرد

جنبش فر کیانی

جنبش رنسانس (نوزايی) ايرانی

نهم آوريل ٢٠٢٠

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)