برای اولین بار در دوشنبه؛ «لولیتا» نوشته‌ی ناباکوف را با ترجمه‌ی فارسی و بدون سانسور بخوانید.

 

 

 


                                                                                           

 

 

+ «چرا لولیتا؟»… مقدمه‌ی اکرم پدرام‌نیا، مترجم کتاب.

+ پیش‌درآمدِ «لولیتا» نوشته‌ی دکتر جان ری جونی‌یر.

+ بخش یکم «لولیتا»… نوشته‌ی ناباکوف.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)