در اینفوگرافیک امنیت دیجیتال این هفته کنش‌تک می‌بینیم که نقش عامل انسانی در محافظت از داده‌ها چیست؟ نیروی انسانی از مهم‌ترین سرمایه‌های شرکت یا سازمان محسوب می‌شوند، اما همین عامل انسانی می‌تواند تصادفی و بعضا عمدا داده‌های سازمان را در معرض افشا و تهدید قرار دهد.

برای دیدن اینفوگرافیک با کیفیت مطلوب روی آن کلیک کنید:

اینفوگرافیک نقش عامل انسانی در محافظت از داده‌ها

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)