تصویری که نگار مرتضوی از اعضای سازمان نایاک (لابی جمهوری اسلامی در غرب) از تهران و قرنطینه به جهان ارائه می‌دهد و تصاویری که ما در تهران می‌بینیم.

#نه_به_وقاحت #دشمن_مردم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)