گفتگوی تلویزیون آرین با مهرداد درویش‌پور و مسعود کمالی

مدتی است علاوه بر بررسی دست آوردهای جنبش زن، زندگی، ازادی به بررسی آسیب شناسانه آن پرداخته ام که بحث های مربوط به آن را یکی پس از دیگری در این جا درج خواهم کرد. آخرین آن بحث تازه ای است همراه با مسعود کمالی که درآن به نقش خوش بینی در بررسی ظرفیت این جنبش و نادیده گرفتن قدرت حکومت در سرکوب اشاره شده..

علاوه بر آن به نقش به ویژه منفی اپوزیسیون راست افراطی در خارج از کشور در تلاش برای مصادره به مطلوب کردن این جنبش و دیگر تلاش ها برای آلترناتیو سازی درخارج از کشور، قیم گرایی و رواج کانفورمیسم که در تقابل با روح متکثر و پلورالیستی جنبش زن، زندگی آزادی قرار گرفت پرداخته شد که چگونه خود در تولید نگرانی از فرجام نقش داشت. در عین حال به نوآوری های این جنبش از دریچه پی ریزی آینده ای بهتر از طریق پخته تر شدن آن در فرایند تحولی بطئی تر پرداخته شد که آنرا به مراتب نسبت به پروژه های راست افراطی هم واقع بینانه تر و هم مطلوب تر خواندیم. .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)