این انتخاب در حالی صورت می گیرد که مردم ایران در جنبش “زن زندگی آزادی” ماهیت ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی را بیش از پیش به گوش جهانیان رسانده اند. شورای حقوق بشر سازمان ملل هیچ بهانه ای برای اتخاذ این تصمیم ناشایست ندارد. این انتخاب توهینی آشکار به مردم ایران، به مدافعان حقوق بشر و به قربانیان بیشمار جنایات جمهوری اسلامی است.

این انتخاب در حالی صورت گرفت که دو روز قبل از آن شورای حقوق بشر با انتشار اطلاعیه ای از افزایش موج اعدامها در ایران ابراز نگرانی کرده بود. همین شورایی که ریاست آن به نماینده ایران در سازمان ملل داده شده، در روز سوم آذر ماه در نشستی ویژه، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که یک کمیته حقیقت‌ یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شود. کاری که در نوع خود بی سابقه و نشانگر نگرانی فزاینده جهانیان از نقض فاحش حقوق بشر در ایران بوده است. همچنین اعضای کمیسیون مقام زن سازمان ملل نیز دولت ایران را به خاطر نادیده گرفتن حقوق زنان، شایسته عضویت در این کمیسیون ندانسته و آنها را از این کمیسیون اخراج کردند.

حکومت اسلامی ایران از معدود رژیم هائی است که هرسال به نقض سیستماتیک حقوق بشر محکوم شده و شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آن گزارشگر ویژه تعیین کرده است.

براستی در شرایط کنونی چه بند و بست و توافق های پشت پرده صورت گرفته است تا شورای حقوق بشر چنین تصمیم تاسف بار و هولناکی را اتخاذ کند؟

ما این انتخاب ناشایست را شدیدا محکوم میکنیم و از کشورهای آزاد دنیا، سازمانهای مدافع حقوق بشر و همه نهادهای حقوق بشری مرتبط با سازمان ملل میخواهیم که با محکوم کردن این انتخاب ناشایست، شورای حقوق بشر سازمان ملل را وادار به تجدید نظر و لغو این انتخاب نمایند.

 

کارزار حقوق بشر برای ایران

مه ۲۰۲۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)