مرگبار شدنِ کرونا در قدرتِ تخریبِ آن نیست بلکه در سرعتِ تخریبِ این ویروس است. این ویروس ریه ی انسان را نشانه می گیرد و با از کار انداختنِ  دستگاهِ تنفّسی، فرد را و در نتیجه سیستمِ دفاعیِ بدنِ او را ضعیف می کند و در حالی که نفس هایِ فرد برایِ تامینِ اکسیژنِ بدن دیگر کافی نیست، او را از پای در می آورد و اگر پیش از آنکه این ویروس بتواند دستگاهِ تنفّسی را از کار بیاندازد، ویروس از بین برود، فرد نجات پیدا می کند. به همین سبب، در کودکانِ مُبتلا به این بیماری که سیستمِ دفاعی و دستگاهِ عصبیِ آنها، بسیار جوان و سریع است، بدنِ کودک ویروس را  به هنگام  از بِین می برد  و ممکن است حتّا نشانه هایِ کوچکی از این بیماری در کودک  بُروز نکند و در برابرِ در اِبتلایِ بیشترِ افرادِ پیر که دستگاهِ عصبیِ آنها، فرسوده شده و سیستمِ دفاعیِ آنها  کُند عمل می کند، گلبول هایِ سفید  و دیگر سربازهایِ دفاعیِ بدنِ آنها از تعقیبِ این ویروس در بدن، جا می مانند و کُرونا  مَجال می یابد که  در ریه مُستقر شود  و نفسِ فرد را از کار  بیاندازد. پس اگر پیش از آنکه  ویروسِ کرونا بتواند ریه ی فرد را از کار بیاندازد، بیماریِ فرد تشخیص داده شود و با تقویتِ سیستمِ دفاعیِ بدن از گسترشِ ویروس در بدنِ جلوگیری شود،این بیماری دیگر مرگبار نخواهد شد  و مُبتلا هایی که از این بیماری نجات یافته اند، چنین بختی را داشته اند که در چنین مسیرِ درستِ بهبودی  قرار بگیرند.

پس  پیش از همه چیز به خاطر داشته باشید که استرس و اضطراب را از  خود دور کنید، چون استرس  دست در دستِ کرونا  و هر بیماریِ  دیگر، شما را  ضعیف تر می کند. بنابر این در آرامش از خود مراقبت کنید که هم حواستان بیشترجمعِ سلامتی باشد و هم نیرویِ دفاعیِ بدنِ شما، خرجِ استرسِ شما نشود. سپس اکنون که هنوز واکسَن یا دارویِ مشخّصی برایِ  بیماریِ کرونا کشف نشده، در هرجایِ دنیا که هستید، با پزشکانِ خوبِ آنجا در موردِ بهداشت، تشخیصِ به موقعِ کرونا و تقویتِ سیستمِ دفاعیِ بدنِ خود مشورت کنید، آگاهیِ لازم را کسب کنید و امید که در سلامتیِ کامل از این آزمونِ سختِ زمان گذر کنید که در کنارِ اینهمه درد، می ببینید چگونه این بیماری همبستگیِ جهانی برایِ دریافتنِ ارزشِ سلامتی را، ایجاد کرده و همچنین بر هوشیاریِ انسان ها بر سلامتِ شخصیِ خودشان  نیز افزوده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)