که حکایت از اثبات کشتار آبانماه توسط جنایتکاران حاکم برایران دارد و مرگ هزاران نفر براثر ابتلا به بیماری کرونا به دست ما رسید.
این نامه هیچ احتیاجی به تفسیر و شرح ندارد.
سندی رسمی است به امضای عباس مسجدی آرایی رئیس پزشکی قانونی به رئیس قوه قضائیه, بخوانید و قضاوت کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)