در هفته‌های گذشته ویروس کرونا به شکل گسترده ای در ایران شیوع پیدا کرد. سرعت شیوع و گستردگی ویروس کرونا که تقریبا همه ایران را در برگرفت، آن را به یک بحران در سطح ملی تبدیل کرد. کودکان در هر بحرانی از جمله آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی هستند. در خصوص ویروس کرونا اگرچه کودکان به آن مبتلا می‌شوند، اما عارضه‌های آن در میان کودکان و نوجوانان ناملموس‌تر است، لذا خطر اصلی استرس و ترامای ناشی از اخبار و اتفاقات ناخوشایند هنگام بحران است که مستقیما متوجه کودکان است. کودکان زندانیان نیز از جمله گروه‌های آسیب‌پذیر هستند. چگونه باید به کودکان زندانیان توجه کرد و آنها را در مقابل تراما و اضطراب، با توجه به گسترش انتشار اخبار و اتفاقات ناخوشایند محافظت کرد؟
زمانه در این ارتباط وبیناری را تدارک دیده با حضور حامد فرمند، فعال حقوق کودکان.
تاریخ این وبینار: دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸ ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران
۱۶ مارس ۲۰۲۰ ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی

http://bit.ly/zamanehwebinar

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)