برای هر فردی که در داخل ایران زندگی می کند و کوچکترین فهم و خردی در او یافت می‌شود شکی باقی نمانده است که مسئولان جمهوری اسلامی از بالا تا پایین افرادی بی لیاقت و بی کفایت و مزدور و به معنای واقعی کلمه احمق هستند. این شیوه ی حکمرانی را رژیم گذشته هم در پیش گرفته بود با این تفاوت که در رژیم گذشته مسئولان احمق تر و مخالفان احمق بودند ولی در جمهوری اسلامی و بعد از گذشت ۴۱ سال شاهد مسئولانی احمق و به معنای واقعی کلمه مزدورو مخالفانی احمق تر هستیم. برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی لازم است جای احمق و احمق تر عوض شود و مخالفانی احمق و مسئولانی احمق تر داشته باشیم زیرا احمق بر احمق تر پیروز است و راهی دیگر ندارد. با این اوصاف و با ادامه ی شیوه ی فعلی جمهوری اسلامی قطعا سقوط نخواهد کرد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)