در حیرتم که آیا هنوز کسی هست که این دروغ بزرگ رهبر معظم، آخوند خامنه ای را  باور کند که مسئولین حقیقت را در باره ظهور کرونا، ویروسی مسری و خطرناک با مردم در میان نهاده اند، آنهم با صفا، صداقت و شفافیت؟

 البته که شرم چیزی خوبی ست، اما نه در نزد فرومایگان و فریبکاران حرفه ای، نه در نزد آنان که از روضه خوانی و گدایی به شاهی و خدایی رسیده اند. هم اکنون همگان آگاهند که “مسئولین” که هرگز معلوم نیست که چه کسانی هستند و در چه مرتبه و جایگاهی قرار دارند، دیرزمانی در پنهان سازی انتشار کرونا کوشیدند، بی تردید طبق دستور از “مقامات” بالا، مبادا که مانع شرکت انبوه مردم در برگزاری مراسم سالگرد انقلاب و همچنین در انتخابات مجلس شده و این فرصت طلائی را از نظام برباید که یکبار دیگر بتواندعمق مشروعیت حکومت اسلامی را برخ جهانیان بکشد.

در واقع وقتی مسئولین در ۳۰ بهمن برای اولین بار از چند مورد ابتلا به کرنا در قم خبر داند که بسی بسیار دیر و انتشار و شیوع کرونا از کنترل خارج شده و بدون اغراق سراسر کشور را آلوده ساخته بود. در همان زمان نیز از تعداد مبتلایان و فوت شدگان امار ضد و نقیضی ارائه میدادند. نسبت مبتلایان و فوتی ها با استانداردهای بین المللی نیز خوانایی نداشت ۲ در صد در برابر ۱۵ در صد در جمهوری اسلامی. هنوز هم آمار قابل اعتمادی از نظام به بیرون درز نمیکند.

در حالیکه ظهور کرونا طبق اظهارات نماینده قم در اوائل بهمن ماه بوقع می پیوندد و از مرگ ۵۰ نفر خبر میداد. چیزی نگذشت که یکی از مسئولین ویدیوئی منتشر کرد و با خوشحالی اعلام کرد کرونایی شده است. در پی آن، خبر ابتلای تعدادی از نمایندگان و مقامات دولتی از جمله معاون رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری انتشار یافت. انتشار ویروس کرنا وقتی دامن مقامات و مسئولین نظام را میگیرد، حکایت از گسترش یک اپیدیمی میکند که از کنترل خارج شده است. چه بسا در نتیجه اطلاع رسانی بموقع، ویروس کرونا نمیتوانست در مدتی کوتاه اقشار عظیمی از جامعه را آلوده نماید. اما، مسئولین نظام، حقیقت را پنهان نمودند تا مردم بدون هیچگونه هراس از آلودگی به ویرسی کشنده  در راه پیمائی سالگرد انقلاب و انتخابات مجلس شرکت نمایند، کنشی جنایتکارانه، کنشی که بخاطر منافع سیاسی حیاط مردمان یک کشور را بخطر اندازد. هماکنون، جمهوری اسلامی بعداز چین، بالاترین تعداد مرگ و میر و مبتلایان را دارا میباشد. درست است که اقدامات جدی و مفیدی از جمله تعطیلی مدارس و دانشگاها و معوق گذاردن مراسم نمازگزاریهای جمعه صورت گرفته است و حتی قم هم به قرنطینه کشانده شده است. با این وجود، خبر از گسترش انتشار ویروس و افزایش تعداد مبنتلایان و فوتی ها بگوش میرسد. تازه آغاز کار است. خروج امام عج از غیبت نزدیک است!

در اینجا غرض آن نیست که بافشای دوباره امری که همگان از آن آگاهند، انکار و تاخیر عمدی نظام در انتشار یک ویروس خطرناک، بخاطر منافع سیاسی بپردازیم. اما، این سبب نشده است که مسئولین از جمله رهبر معظم و رئیس جمهور از سخنان ضد و نقیض در باره شیوع کرونا خود داری کنند. رئیس جمهور یک روز انتشار ویروس را شایعه دشمن میداند که قصد به تعطیل کشاندن کشور را در سر دارد و خبر از بازگشت همه چیز به حالت سابق خبر میدهد و روزی دیگر ناچار میشود که اقدامات وزیر بهداشت را در مقابله با ویروس مورد تایید قرار دهد. البته، فرمانده کل سپاه پاسداران، سردار سلامی، برغم همه شواهد مبنی بر انتشار کرونا از قم در نتیجه رفت و آمد طلبه ها به چین، در تایید سخنان رهبر و رئیش جمهور، انتشار کرونا را یک جنگ بیولوژیک دشمن علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی میخواند. یعنی که مسئولین هنوز دست از فرا افکنی بر نمیدارند و به هزینه ملن از پذیرش واقعیت سر باز میزنند.

ولی فقیه ضمن بیان این درو غ بزرگ که مسئولین با صفا، صداقت و شفافیت خبر رسانی کرده اند، از گذرا بودن این “بلا ” سخن میگوید و راهکار نجات از آنرا توسل به درگاه خداوند و طلب شفاعت از نبی مکرم اسلام و ائمه بزرگوار، معرفی میکند که  می تواند بسیاری از مشکلات را بر طرف کند. آری، چه چه جای نگرانی ست توکلت علی الله، حلال همه مشکلات است. در ادامه نیز توصیه میکند که:

  دعای هفتم صحیفه سجادیه دعای بسیار خوب و خوش‌مضمونی است که می‌توان با این الفاظ زیبا و با توجه به معانی آن با پروردگار سخن گفت.

گویا آخوند خامنه ای فراموش کرده است که دیر زمانی ست که یک روضه خوان گدا نیست. که او حاکم مطلق است و حرف او، حرف قانون است و حرف نهایی. که او فراموش کرده است که  فرمانده کل قواست و سرنوشت یک ملت را در درست خود گرفته است. او در یک چنین مقامی وظیفه روضه خوانی خود را بجا میآورد و در واقع “افیون” برگ ملت تزریق میکند. مهم نیست که ویروس آلوده ات نموده و نفست را بند آورده است، مهم نیست که عفونت سراسر وجودت را گرفته است، مهم آن است که بتوانی با پروردگار سخن بگویی که ابزار آنرا هم ولی فقیه دعای هفتم صحیفه سجادیه را در اختیارت میگذارد. این همان افیونی ست که مارکس از آن سخن میگوید، “افیون دین،” که در آغاز انقلاب مورد تمسخر اسلامیست های انقلابی قرار میگرفت، و حال مشاهده میکنیم که رهبر معظم انقلاب چگونه به گفتار خداناشناسی همچون مارکس عینیت می بخشد.

درست است ممکن است که این افیون اثر تخدیر کننده خود را از دست داده باشد و بدون شک هم داده است. اما، آنچه اهمیت دارد آن است که این افیون بدست جنایتکاری تزریق میشود که چهل و یک سال است شمشیر شریعت را بر فراز گردن ملت نگاهداشته، نه بدست یک روضه خوان گدا بلکه بدست مقام فرمانده کل نیروهای قهر و خشونت که تاکنون هزاران هزار از بهترین فرزندان این خاک و بوم را بخاک و خون کشانده است.

شیوه مدیریت یک بلای واگیر که زندگی بسیاری را با خطر مرگ روبرو میسازد، بازتاب این و اقعیت است که روحانیت حاکم برهبری ولی فقیه، از آغاز جلوس بر مسند قدرت، برغم آنچه بزبان میراند، هنوز به جادو و افسون عمیقا اعتقاد داشته و در مقابله با آفات طبیعی نیز مورد استفاده قرار میدهد که خود حکایت از واقعیتی بزرگتر کند که روحانیت حاکم ارزشی برای انسان، برای زندگی، برای رفاه و آسایش انسان، برای آزادی و کرامت انسان قائل نیست.

 

فیروز نجومی

Firoz Nodjomi

fmonjem@gmail.com

https://firoznodjomi.blogspot.com/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)