صدور حکم مصادره اموال یک فعال مدنی در سردشت

دادگاه انقلاب سردشت ، حکم مصادره اموال «آواره آلی» فعال مدنی و حقوق بشری که خارج از کشور می باشند را صادر کرد.

 

به گزارش رسیده در مورخ ١٢ اسفند ماه  سال١٣٩٨  با حکم «قاضی اسماعیلی»رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سردشت حکم مصادر اموال فعال مدنی  « آواره آلی »  صادر شد.

 

در متن دادنامه صادره از سوی «قاضی اسماعیلی»، اتهام این فعال مدنی تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، عضویت درگروهای ضدانقلاب و عضوگیری در آن عنوان‌شده است.

 

در متن این دادنامه آمده است که متهم به خارج از کشور گریخته و در آنجا در تجمعات گوناگونی که از طرف ضد انقلاب سازماندهی میشوند شرکت میکند.

 

«آواره آلی » که  اکنون خارج از ایران بسر می‌برد در این رابطه به ما گفت: من از سال ۲۰١۵ به دلیل فشارهای وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی مجبور به ترک کشور شدم .

این فعال مدنی در ادامه افزود:  پس از خروج از کشور؛ فشار امنیتی بر خانواده من بسیار زیاد شد، به‌طوری  که پدرم طی  این سال‌ها توسط نیروهای امنیتی چندین بار دستگیر شده .

باقر ابراهیم زاده: سکوت علیه شکنجه و شکنجه‌گران را بشکنیم!