پیام دایە شریفه و جمعی از مادران زندانیان محبوس در زندانهای رژیم ایران: مادران زندانیان سیاسی، خواهان آزادی بی قید و شرط فرزندانمان هستیم.

▪️دایه شریفه، مادر رامین حسین پناهی، از زندانیان سیاسی اعدام شدە کرد و همچنین جمعی از مادران زندانیان سیاسی محبوس خطاب به مسئولان رژیم ایران اعلام کردند، ما مادران زندانیان سیاسی، خواهان آزادی بی قید و شرط فرزندانمان از زندانهای رژیم ایران در این شرایط بحرانی و نگران کنندە هستیم و در همین راستا از تمامی خانوادەهای زندانیان سیاسی در ایران تقاظا داریم کە متحد و همصدا، خواهان ازادی فرزندان دلبرمان از زندانها باشیم.

▪️دایه شریفه مادر زنده یاد رامین حسین پناهی کە یکی دیگر از فرزندانش بە اسم افشین حسین پناهی بە تحمل هشت سال ونیم زندان محکوم و هم اکنون جهت سپری کردن دوران محکومیتش در زندان سنندج به سر میبرد از وضعیت روحی و سلامتی فرزندش و همچنین تمام زندانیان سیاسی ابراز نگرانی شدید کرده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)