مزین السلطنه مادر عبدالله میرزا همسر خانم نزهت الملوک بود. او مدیر نشریه شکوفه بود که از ذیحجه ۱۳۳۱ق تا ذیقعده ۱۳۳۴ق منتشر شد. وی همچنین چندین مدرسه دخترانه در تهران بنیان گذاشت.

اولین روزنامه نگار زن ایران: «مزین السلطنه» اولین نشریه زنانه ایران را راه اندازی کرد. هفته نامه‌ای هشت صفحه ای که در داخل و خارج از کشور منتشر می شد و اگرچه عمر کوتاهی داشت اما تحول بزرگی در دوران مشروطه به حساب می آمد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)