از ۵۷,۹۱۸,۱۶۰ واجدین شرایط شرکت در رای گیری فقط ۷,۷۷۲,۶۱۷ نفر رای داده اند. مقداری برابر فقط ۱۳.۴۲ %.

◾️ برپایه این سند که به امضای وزیر کشور جمهوری اسلامی رسیده است، میزان مشارکت در نمایش بنام انتخابات دوم اسفند ۱۳.۴۲ درصد بوده است. اما بنابر دستور شورای عالی امنیت ملی رقم اعلام شده ۴۲.۵۷ درصد بوده است. بر این اساس جمهوری اسلامی هیچ گونه مشروعیتی ندارد.

#کولبر_نیوز

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)