اینفوگرافیک امنیت دیجیتال این هفته کنش‌تک به موضوع تهدیدهای سایبری اختصاص دارد. 

برای دیدن اینفوگرافیک با کیفیت مطلوب روی تصویر کلیک کنید:

اینفوگرافیک تهدیدهای سایبری رو به افزایش

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)