چنین روزی در چند سال پیش
۲۴بهمن۱۳۵۹
شکنجه؛شایعه ای که سیستماتیک،فنی حرفه ای شد!
موسوی اردبیلی(خطبه نمازجمعه):
زیاد از من سوال می شود با اینکه نباید از من بپرسند. راجع به مساله شکنجه. می دانید گروهی قبلا معین شده اند به شایعه شکنجه رسیدگی کنند. ما تا کلمه شایعه را به زبان آوردیم مورد هجوم قرار گرفتیم. شایعه چرا؟ از حالا معلوم است شما می خواهید بگوئید در این مملکت شکنجه نشده، پیداست و الا چرا می گوئید شایعه؟ خوب بگوئید شکنجه… بروید بپرسید از هر حقوقدانی، از هر وکیلی، از هر قاضی ای، یک اتهام تا در محاکم اثبات نشده ما نمی توانیم نام مجرم بگذاریم. یک شایعه تا ثابت نشده ما نمی توانیم این را بگوئیم شکنجه است.ما ناچاریم شایعه بگوئیم و الا از نظر قانون ماباید تعقیب بشویم…امام دستور داده بود دقیقا بررسی کنید. این ها هم قول داند دقیقا بررسی کنند. گفتم: نتیجه را به ما بگوئید. گفتند: ما قول دادیم اول نتیجه را خدمت امام عرض کنیم، بعد همه را در جریان بگذاریم. من هم چون جز همه بودم این ها همه مساله را به من نگفتند! اما دو تا مساله کوچک است این ها را به شما عرض می کنم. این را به قرینه نگیرید که من می خواهم بگویم در این مملکت شکنجه نیست (قرینه بگیرید دروغ هم هست. این را اینجور قرینه بگیرید).[کتاب درمکتب جمعه،ج۳،ص۹۵].
پاورقی:
شایعه شکنجه وگروهی که به نمایندگی از خمینی به بررسی آن پرداخت و دادستانی که جزو همه بود و ازنتایج بررسی باخبر نشد!!
داستان شکنجه در نظام ولایت فقیه خیلی پیچیده تر و حرفه ای تر و فنی تر از ساواک رژیم پهلوی، مهیج تر و خواندنی تر است. آن جا که قائم مقام رهبری یعنی آیت الله منتظری به خمینی گفت: اطلاعات شما روی ساواک را هم سفید کرده است!
طبق قانون اساسی شکنجه ممنوع وجرم است. اما طبق قانون شرع،قاضی می تواند برای متهم یا مجرم حکم تعزیر شلاق را صادر کند!!
در مجلس خبرگان قانون اساسی برخی معتقدبودند که چنانچه مطمئن باشیم که متهم اطلاعات ذی قیمتی دارد و نمی دهد، می توان با تعزیر (اسم مستعار شکنجه) وی را مجبور به اقرار کرد. و برخی(و از جمله آیت الله منتظری)بشدّت با آن مخالف بودند؛ و گفتند: آزادی یک مجرم یا متهم بهتر از قصاص قبل از جنایت است.
نظام ولایت فقیه رویه اول را برگزید و بسیاری از متهمان سیاسی و حتی عادی را با شلاق تعزیر(که آسان ترین و کم درد ترین و معمولی ترین شیوه شکنجه است) وادار به اقرارکرد؛ که حتی به جرمی هم که بعضا انجام نداده بودند اقرار کنند!
و شکنجه فقط سلول انفرادی،و شلاق نیست؛فنی تر شده و با شیوه هایی متعدد، از جمله استراق سمع و شنود،(برای کسی که آگاه از آن نیست)بدترین شکنجه ها را در حق وی اعمال می کنند.
الان در نظام ولایت فقیه این فقط زندانی نیست که با شیوه هایی شکنجه می شود، حتی مردم عادی در زندگی روزمره خود دائم در حال شکنجه شدن هستند. شکنحه روحی و شکنجه معنوی و شکنجه های معیشتی،که ناکارامدی نظام ولایت فقیه در۴۱سال حکومت استبداد دینی،آن را تحمیل و مردم را به لحاظ رشد عقلی و بنیه جسمی تعدیل و ضعیف ساخته است.
شاخص و مصداق بودن و نبودن شکنجه در هر حکومت و دولتی، عدم و وجود عدالت و آزادی و رشد و ایستایی چرخه معیشتی و رفاه عمومی است.
وقتی یک نظام سیاسی راه را بر آزادی می بندد و رسانه های جمعی را تعطیل و یا وادار به سانسور می کند و احزاب را عمله و پادو و کارچاق کن می خواهد،در چنین حکومت و دولتی،نیازی نیست که ثابت شود شکنجه هست یا نیست؟!شکنجه اینگونه سیستماتیک فنی حرفه ای شده است!
بیست و چهارم بهمن نود و هشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)