چرا “کارگران جهان متحد شوید” در خانه میلیونرها، مراسم اسکار، پژواك یافت؟ برای پاسخ به این سوال باید به شرایط جاری جامعه آمریكا نظری انداخت. مبارزات انتخاباتی جاری در ایالات متحده كه به عرصه ای برای كشمكشهای طبقاتی تبدیل شده است، سندرز سوسیال دمكرات را محتمل ترین برنده انتخابات كرده است و درست به همین دلیل او از منظر طبقه حاكم خطرناك ترین كاندید انتخابات بشمار میرود. این واقعیت عینی، جدال ضد سرمایه داری علیه طبقه حاكم، خود را از جمله در استقبال وسیع جوانان آمریكائی از فیلم جوكر منعكس كرد. فشار فیلم “سوسیالیستی” جوکر که در سراسر جهان مورد استقبال وسیع توده های زحتمكش و روشنفكران قرار گرفت باعث شد فیلم “انگل” — که موضوعش كشمكش فقیر و غنی در کره جنوبی است ــ مستند “كارخانه آمریكائی” به صدر لیست بهترین فیلمهای اسكار عروج كنند. در مراسم اسكار، خواکین فینكس، بازیگر جوكر، در سخنرانی كوتاه خود بی عدالتی ها را مشكل جمعی دانست و آنها را نفی کرد اما هیچ راه حل اجتماعی و قابل قبولی برای مبارزه با آن ارائه نداد بلكه تغییر وضع موجود را از طریق تغییر فرد ممكن دانست. در ادامه، جولیا ریچرت، كارگردان “ماركسیست” مستند “كارخانه آمریكائی” با نقل قول از مانیفست کمونیست راه حل را “کارگران جهان متحد شوید” معرفی كرد.

گردانندگان اسکار سعی کردند تا حد ممكن روحیه فوق را در مراسم رقیق کنند. آنها به کمبود کاندیدهای سیاه پوست و زن در جوایز اسكار اشاره کردند که کاملاً حرف مفت است. اول از همه به این دلیل که هنر را نباید از طریق رنگ پوست، محل تولد یا جنسیت خالق آن قضاوت کرد. دوم، تعداد هنرمندان برجسته سیاه پوست در هالیوود بسیار بیشتر از نسبت جمعیت ۱۳ درصدی سیاهپوست در ایالات متحده است. ثالثاً، در حالیكه هنوز هم تا برقراری كامل حقوق برابر زنان و مردان در آمریكا راه طولانی وجود دارد اما تا آنجا كه به نمایندگی زن در هالیوود برمیگردد کمبود قابل عرضی وجود ندارد. آنچه گردانندگان اسکار سعی كردند از طریق “نگرانی در تنوع رنگ پوست، ملیت و جنسیت جایزه بگیران” تحت الشعاع قرار دهند، مفهومی بود كه امروز نقل دهن جامعه و طبعا محافل هنری شده است: این واقعیت كه جامعه متشكل از طبقات متخاصم است. شاید بتوان گفتمانی که قبل از مراسم اسکار گسترش یافته بود را از طریق این استعاره “شبحی که اسکار را تعقیب می کرد – شبح کمونیسم” بیان كرد. به نظر من هدف از برجسته كردن فیلم انگل حاشیه ای كردن فیلم جوكر و در نتیجه به حاشیه بردن گفتمانی بود كه به بهترین شكل در مانیفست كمونیست فرموله شده است. نهایتا جنبش عینی ضد سرمایه داری در آمریكا خود را به مراسم اسکار و از زبان ریچرت تحمیل كرد: كارگران جهان متحد شوید!

***

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)