چرا “کارگران جهان متحد شوید” در خانه میلیونرها، مراسم اسکار، پژواک یافت؟ برای پاسخ به این سوال باید به شرایط جاری جامعه آمریکا نظری انداخت. مبارزات انتخاباتی جاری در ایالات متحده که به عرصه ای برای کشمکشهای طبقاتی تبدیل شده است، سندرز سوسیال دمکرات را محتمل ترین برنده انتخابات کرده است و درست به همین دلیل او از منظر طبقه حاکم خطرناک ترین کاندید انتخابات بشمار میرود. این واقعیت عینی، جدال ضد سرمایه داری علیه طبقه حاکم، خود را از جمله در استقبال وسیع جوانان آمریکائی از فیلم جوکر منعکس کرد. فشار فیلم “سوسیالیستی” جوکر که در سراسر جهان مورد استقبال وسیع توده های زحتمکش و روشنفکران قرار گرفت باعث شد فیلم “انگل” — که موضوعش کشمکش فقیر و غنی در کره جنوبی است ــ مستند “کارخانه آمریکائی” به صدر لیست بهترین فیلمهای اسکار عروج کنند. در مراسم اسکار، خواکین فینکس، بازیگر جوکر، در سخنرانی کوتاه خود بی عدالتی ها را مشکل جمعی دانست و آنها را نفی کرد اما هیچ راه حل اجتماعی و قابل قبولی برای مبارزه با آن ارائه نداد بلکه تغییر وضع موجود را از طریق تغییر فرد ممکن دانست. در ادامه، جولیا ریچرت، کارگردان “مارکسیست” مستند “کارخانه آمریکائی” با نقل قول از مانیفست کمونیست راه حل را “کارگران جهان متحد شوید” معرفی کرد.

گردانندگان اسکار سعی کردند تا حد ممکن روحیه فوق را در مراسم رقیق کنند. آنها به کمبود کاندیدهای سیاه پوست و زن در جوایز اسکار اشاره کردند که کاملاً حرف مفت است. اول از همه به این دلیل که هنر را نباید از طریق رنگ پوست، محل تولد یا جنسیت خالق آن قضاوت کرد. دوم، تعداد هنرمندان برجسته سیاه پوست در هالیوود بسیار بیشتر از نسبت جمعیت ۱۳ درصدی سیاهپوست در ایالات متحده است. ثالثاً، در حالیکه هنوز هم تا برقراری کامل حقوق برابر زنان و مردان در آمریکا راه طولانی وجود دارد اما تا آنجا که به نمایندگی زن در هالیوود برمیگردد کمبود قابل عرضی وجود ندارد. آنچه گردانندگان اسکار سعی کردند از طریق “نگرانی در تنوع رنگ پوست، ملیت و جنسیت جایزه بگیران” تحت الشعاع قرار دهند، مفهومی بود که امروز نقل دهن جامعه و طبعا محافل هنری شده است: این واقعیت که جامعه متشکل از طبقات متخاصم است. شاید بتوان گفتمانی که قبل از مراسم اسکار گسترش یافته بود را از طریق این استعاره “شبحی که اسکار را تعقیب می کرد – شبح کمونیسم” بیان کرد. به نظر من هدف از برجسته کردن فیلم انگل حاشیه ای کردن فیلم جوکر و در نتیجه به حاشیه بردن گفتمانی بود که به بهترین شکل در مانیفست کمونیست فرموله شده است. نهایتا جنبش عینی ضد سرمایه داری در آمریکا خود را به مراسم اسکار و از زبان ریچرت تحمیل کرد: کارگران جهان متحد شوید!

***

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)