کارگران و مردم آزادی‌خواه!

اگر خواهان پایان دادن به چرخه کشتار شهروندان بی دفاع و به اسارت گرفتن آنان هستید؛ اگر خواهان پایان دادن به این همه دروغ‌پردازی هستید؛ اگر خواهان پایان دادن به فاجعه بیکاری، فقر و فلاکت اقتصادی و این همه مصائب و بی‌حقوقی‌ها هستید؛ اگر خواهان پایان دادن به ستمگری‌های ملی و مذهبی هستید؛ اگر خواهان پایان دادن به تخریب محیط زیست هستید، اگر خواهان پایان دادن به تبعیض و بی‌حقوقی زن و دخالت مذهب در حکومت و در زندگی خود هستید؛ اگر خواهان آزادی و برخورداری از یک زندگی مرفه و آسوده هستید، به کارزار رسوا کردن مضحکه انتخاباتی مجلس جمهوری اسلامی بپیوندید.


متن کامل:

اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در مورد نمایش یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)