در همراهی و همبستگی با اعتصابات سراسری کارگران

طرحی از ایمان رضایی 
instagram: imanrezaee.art

طرحی از ایمان رضایی
instagram: imanrezaee.art

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)