انتشارات فروغ منتشر کرد:

روزی که من ایرانی – امریکایی شدم

مسعود نقره‌کار

با جلد گالینگور، ۱۴۰ صفحه، ۱۲ یورو

در سایت‌های

www.foroughbook.net

www.forough-book.com


 خرید آنلاین


 

از متن کتاب:

مسئول ادارۀ مهاجرت شهر خوشآمد گفت و از همه خواست بایستند و در برابر پرچم امریکا سوگند یاد کنند.

پیش تر به همه سوگندنامه داده‌ بودند. او می‌خواند و جمعیت تکرار‌ می‌کرد:

“… سوگند یاد می‌کنم که به قانون اساسی امریکا وفادار باشم و به آن عمل کنم… سوگند یاد می‌کنم به قوانین کشور احترام بگذارم… در موقع خطر و تهاجم دشمنانِ امریکا به امریکا، از این سرزمین دفاع کنم…

سوگند یاد می‌کنم… “

خنده‌ام گرفت.

ـ دو وطن، دو حکومت، دو دشمن.

پیرزن کلمبیایی که اشک شوقِ چشمانش را پُر کرده بود، با تعجب نگاهم کرد:

ـ چی گفتین؟ با من بودین؟

ـ نه، با خودم حرف می‌زدم.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)