چنین روزی درچند سال پیش
۵بهمن۱۳۵۷
در صورت توطئه!
روزنامه آیندگان۵بهمن۱۳۵۷
از یادداشت دکتر ح. روحانی: [درصورت عدم توطئه؟]
«…این روزها گفته ای ورد زبان هاست، به این مضمون که: مارکسیست ها در صورت عدم توطئه در اظهار عقیده خود آزادند. ظاهرا: به نظر می رسد که لطفی بی پایان در حق مارکسیست ها مبذول شده است. ولی به گمان من سراسر این سخن مالامال از کم لطفی است. نخستین مطلب این است که در اینجا ابتدائا رقیب به شدت متهم گشته و آنگاه مورد عنایت و مهربانی قرار گرفته است. مطلب دیگر این است که این آزدای از طرف دیگران داده می شود. این یک نوع آزادی اهدایی است. عطیه ای است که امروز داده می شود و فردا یا هر روز دیگر می تواند توسط اعطا کننده آن پس گرفته شود…دراین هفتاد و اندی سال که از استقرار مشروطیت در ایران می گذرد این اصول همواره توسط قوه مجریه تفسیر و به سود آزادی عمل ایشان توجیه شده است…».
پاورقی:
در صورت توطئه.
و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
مگر در مواری که قانون تجویز کند(اصل۲۲).
مگر آنکه مخل به مبانی اسلام باشد(اصل۲۴و۲۷).
مگر به حکم قانون(اصل۲۵).
در مواردی که می توان با حقوق انسانی و حقوق شهروندی از آزادی و عدالت دفاع و آن را نهادینه کرد، قانونگذاران با موارد و موانع و بهانه های فوق، می توانند به مرور استبداد و دیکتاتوری را (حتی با قانونی کردن، کاری که نظام ولایت فقیه کرده است) بر مردم مستولی کنند.
ابن روند، بستگی به آن دارد که چه کسانی حاکم شوند، چه افرادی قانونگذار باشند و آن را بنویسند و چه تفکری رسانه را در اختیار داشته باشد. تا بتواند افکار عمومی را همراه خود کند. شیوه ای که نظام ولایت فقیه توانست انجام دهد. و در همان سال نخست انقلاب اتفاق افتاد. و روحاتیت بدلیل کاریزمایی خمینی و اتفاق همگان بر رهبری وی، حاکم بر انقلاب شد و بدون آن که مردم از محتوای اسلامی جمهوری آگاه شوند که چه اسلامی؟ بدعت ولایت فقیه بر سرنوشت مردم حاکم شد؛ تا جایی که علی خامنه ای آن زمان که رئیس جمهور بود، در سال۱۳۶۶، به صراحت در تعریف و حق ولایت فقیه می گوبد:
[بالاتر از این من بگویم قانون اساسی در جمهوری اسلامی که ملاک و معیار چارچوب قوانین است، اختیارش بخاطر قبول و تائید ولی فقیه می باشد. والا خبرگان پنجاه نفر ،شصت نفر، صد نفر از هر قشری، چه حقی دارند دور هم بنشینند و برای مردم مملکت و مردم جامعه قانون اساسی وضع کنند؟ اکثریت مردم چه حقی دارند که قانون اساسی را امضا کنند و برای همه مردم این قانون را لازم الاجرا بکنند؟ آن کسی که حق دارد قانون اساسی را برای جامعه قرار بدهد ولی فقیه هست.].
آنچه سبب شکست انقلاب و مانند آن می شود اعتماد و اتفاق روی بک شخص است.که درصورت بدست آوردن قدرت، او و تیمش تمام توان خود را بکار می گیرد تا دیگر از قدرت پائین نیاید.
روبکردی که باید در پسا جمهوری اسلامی روی آن مانور داد که تاربخ تکرار نشود. دوره دنبال قهرمان گشتن، و قهرمان پروری و تکیه و حمایت از یک فرد گذشته، رویکردی که برخی سعی دارند با پیش زمینه شاهزاده بودن!! رضا پهلوی، او را به کمک پروپاگاندای رسانه های جمعی و تکرار و تکرار و سرکوب و بابکوت و حذف دیگران او را بر مردم تحمیل و بواسطه او، و در اصل تیم او را حاکم کنند!!؟
باید به عقل جمعی که نمایندگی همه مردم را داشته باشد، اتفاق کرد.
پنجم بهمن نود وهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)