بعد از وضعیت حکومت نظامی دیروز، این بار در چهارمین روز اعتراضات، حکومت عربده‌کشان بسیجی‌اش را به درون دانشگاه‌های معترض گسیل کرد تا بلکه مانع تداوم اعتراضات شود. علیرغم این توطئه و تهدید، امروز هم دانشجویان حداقل سه دانشگاه #بهشتی و #امیرکبیر و #تهران تجمع ضدحکومتی‌شان را برگزار کردند.

دانشجویان صف‌شکنِ دانشگاه تهران برای چندمین بار با شعارهای خود مسیر روشنی جلوی پای جنبش گشودند: هم پرچم #استقلال_طبقاتی از تمام جناح‌های سرمایه‌داری حاکم و رقبایش را بلند کردند، هم ندا دادند که تعیین آینده و سرنوشت این جنبش را به هیچ اتاق دربسته یا میز مذاکره‌ای نباید واگذار کرد اِلا «کفِ خیابان»؛ هم نشان دادند که در این شرایط هم سیل‌‌زدگان بلوچ را فراموش نمی‌کنند؛ هم تریبون دفاع از مبارزان عراقی شدند و هم در نهایت تیر خلاص را به زمینه‌چینی برای بازی آتی اصلاح‌طلبان یعنی طرح «رفراندوم» چکاندند و صدای تمام آن‌هایی شدند که به کمتر از انقلاب رضایت نخواهند داد!

یکی از شعارهایی که در روزهای اخیر به مذاق اصلاح‌طلب‌ها خوش آمده بود و به شدت سعی در تبیلغ تبلیغ آن داشتند، شعار «رفراندوم» بود. هیچ جای تعجب ندارد. حسن روحانی هم هر جا پروژه‌های‌اش به بن‌بست می‌رسد و کشور دچار بحران می‌شود از «رفراندوم» حرف می‌زد. شعار «رفراندوم» اهرم فشار دولت و اصلاح‌طلب‌ها در برابر جناح رقیب، و حالا مشخصاً در برابر سپاه و خامنه‌ای است.

قطعاً اصلاح‌طلب‌ها دنبال این هستند که از اعتراضات اخیر به عنوان اهرمی برای فشار بر رقبا و احیای آبروی سیاسی خود استفاده کنند. البته بر خلاف تصورات برخی، این‌که اصلاح‌طلب‌ها تلاش بسیاری می‌کنند که به اعتراضات جهت دهند، به معنای این نیست که این اعتراضات اصلاح‌طلبانه است. همین امروز، شعارهای دانشجویان در دانشگاه‌های بهشتی و امیرکبیر و تهران نشانگر چرخشی جدّی در بیان اعتراضات بود.

دانشجویان با شعارهای «اصلاحات، رفراندم = رمز فریب مردم!» و «نه رفراندوم! نه اصلاح! / اعتصاب، انقلاب!» پَتۀ شعارهای اصلاح طلبانه را روی آب ریختند. در صورت فراگیر شدن این شعارها و استمرار اعتراضات مردمی آثاری جدی خواهد داشت. البته اثرگذاری عملی این شعارها مستلزم این است که توده‌گیر شوند و به کار بسته شوند: زیر آب وعده‌های اصلاح‌طلبانه‌ای مثل رفراندوم، فقط با اعتصاب عمومی مردم و از کار انداختن چرخ‌های اقتصادیِ نفع‌رسان به جمهوری اسلامی زده می‌شود.

از شعارهای امروز این دانشجویان:

▪️نه رفراندوم! نه اصلاح ! اعتصاب، #انقلاب!
▪️اصلاحات، رفراندم = رمز فریب مردم!
▪️چه دی باشه چه آبان پیکار #کف_خیابان!

از تهران تا بغداد شعار ما #انقلاب!
از ایران تا بغداد، فقر، ستم، استبداد!

بلوچستان تو آبه، رژیم دستش چماقه!
برادر سیل‌زده، حمایتت می‌کنیم!

از اهواز تا تهران ، سرکوب زحمتکشان!

▫️نه شاه می‌خوایم نه پاسدار ، مرگ بر این دو کفتار!
▫️مرگ بر ستمگر ، چه شاه باشه چه رهبر !

▪️دانشجو کارگر ، ایستاده ایم در سنگر!
▪️اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا!
▪️۱۵۰۰ نفر کشته آبان ماست!
▪️دیکتاتورسپاهی ، داعش ما شمایی!
▪️آخوند سرمایه‌دار ، پول ما رو پس بیار!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)