سرانجام پس از چند روز دروغگویی و بندبازی های رذیلانه، مسئولان حکومت در کمال وقاحت و بی شرمی مجبور به اعلام و قبول اصابت موشک و ساقط کردن هواپیمای مسافربری بویینگ ۷۳۷ اوکراین از طرف پدافند موشکی ایران شدند.

کسانی که تا ساعاتی قبل به رغم اشراف داشتن کامل به سقوط هواپیمای مسافربری از جانب ” نیروی خودی”، چشم به دوربین به میلیون ها انسان در جهان داستان سرایی می کردند و همه واقعیات را «خطای خلبان»، “توطئه و هجمه” دشمنان قلمداد می کردند و دروغ می گفتند، بالاخره نتوانستند در مقابل شواهد غیر قابل انکار بر چشم و گوش توده های مردم و وجدان های آگاه پرده بیاندازد. ما یقین داریم اگر در این حادثه تلخ و غیر انسانی رقابت های عظمت طلبی و میلیتاریستی برای افشای نقشه های طرفین به ضد مردم و به نفع بقای طرف های درگیر دخیل نبود هرگز مجبور به پذیرش این فاجعه نمی شدند.

مسئولانی که هیچ ارزشی برای جان انسان های بیگناه قائل نیستند و بسادگی قتل فرزندان ما را به پشیزی نمی گیرند و با اصل “تقیه” و درغگویی “مصلحت آمیز”، داغ دار شدن خانواده ها را فدای قدرت طلبی خود می کنند، هیچ بهانه و تدبیری قادر نخواهد بود «اشتباهات» !! آنان را توجیه سازد. مردم ستمدیده ما تا چه زمانی باید شاهد قربانی شدن عزیزان خود در فجایع مکرر، با بهانه های نقص فنی و خطای انسانی و .‌‌.. باشند. بر مردم محرز و آشکار است که پس از فاجعه، علل و  مسببین حادثه و مجازات مقصران هم به فراموشی سپرده میشود تا تکرار بعدی.

ما این فجایع و جنایات که نامش را “اشتباه” می گذارند هرگز فراموش نخواهیم کرد و فریاد اعتراض خود را جهت پیگیری تمام عوامل قصور و بی مسئولیتی هایی که جان مردم را وثیقه اهداف غیرانسانی خود ساخته اند، سر میدهیم. کسانی که به مردم دروغ می گویند، در هر پست و مقامی که باشند هرگز مورد اعتماد نخواهند بود.

گروه اتحاد بازنشستگان

۲۱ دی ماه ۱۳۹۸

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)