ملت شریف ایران؛ آزادیخواهان ارجمند
با درود فراوان

دیشب بار دیگر وزارت تروریستی اطلاعات هنگام خواب از طریق میکروچیپ ایمپلنتها (تراشه ها یا فرستنده – گیرنده های بسیار ریز) کار گذاشته شده در سر و مغزم ؛ امواج کشنده و شکنجه کننده از راه دور به اینجانب ارسال نموده و بار دیگر به اینجانب سوءقصد نمود. این وزارتخانه تروریستی بطور بزدلانه و ناجوانمردانه با ارسال امواج الکترومغناطیسی و سیگنال که موجب درد شدید کشنده در ناحیه قلب و حمله قلبی میشوند از راه دور اینجانب را بطور مکرر مورد شکنجه الکترونیکی و سوءقصد قرار می دهد.
مسئولیت هر آنچه برای اینجانب اتفاق بیافتد بر عهده خامنه ای؛ روحانی و علوی است..

آزاد و پاینده ایران و ملت شریف ایران
مهندس شاهین میر محمد حسینی
آمستردام – هلند
تراشه: میکروچیپ ایمپلنت (فرستنده-گیرنده بسیار ریز)
مقاله ترجمه شده علمی در مورد میکروچیپ ایمپلنتها:
https://bit.ly/2I1lmak
گزارش شکنجه الکترونیکی مربوط به موضوع:
https://bit.ly/37fXYnb
www.tribunezamaneh.com/archives/213367
https://www.tribunezamaneh.com/archives/217356