” تا روز اجرای عدالت ”

هر روزم
تحت شکنجه الکترونیکی
نه به روز مره گی
که به روز مرگی
می گذرد
درد و زجر و فشار و فحاشی و توهین
توهین های لحظه به لحظهء
ماموران اطلاعات از راه دور
از طریق تراشه های داخل سر و مغزم
نه ایمان دارند؛ نه خدا و نه وجدان
رژیم جهل و جور و جنون و جنایت
و مزدوران اجیر کرده اش
به دستور خامنه ای
قطره قطره خون زندگی ام را
با وقاحت و بی شرمی می نوشند
و سر مست از آنچه نصیبشان می شود
به اعمال شیطانی خود فخر هم می ورزند
که “ما مال کلان گرفته ایم و تو هیچ”
نابود کرده اند همه زندگی و فرصت هایم را
ولی امید به روز اجرای عدالت
و امید به پنهان نماندن ماه برای همیشه در پشت ابر
مرا با همه غصه های
حاصلِ از دست رفتن جوانی تحت شکنجه و ظلم
هنوز زنده می دارد
تا روز اجرای عدالت
تا روز اجرای عدالت

شاهین میر محمد حسینی
هلند
تراشه: میکروچیپ ایمپلنت (فرستنده-گیرنده بسیار ریز)
مقاله ترجمه شده علمی در مورد میکروچیپ ایمپلنتها:
https://bit.ly/2I1lmak
گزارش شکنجه الکترونیکی مربوط به موضوع شعر:
https://bit.ly/37fXYnb

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com